ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:345                                                Αθήνα: 11/09/2019

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ σε πρόσφατη συνεδρίαση της, και με δεδομένο την  δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 79/2018 << Οργανισμός πολιτικού Προσωπικού ΥΠ.ΕΘ.Α, καθορισμός θέσεων ευθύνης Διευθυντών και τμηματαρχών στις υπηρεσίες του ΥΠ.ΕΘ.Α>> υπενθυμίζει ότι έχει εκφράσει γραπτώς τι θέσεις της στα θέματα του οργανισμού και έχει τοποθετηθεί με ανακοινώσεις και επιστολές.

Η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ ύστερα από τα νέα δεδομένα με την δημοσίευση και εφαρμογή του νέου οργανισμού , καταθέτει τις παρακάτω  προτάσεις με στόχο να εξαλειφθούν  ενστάσεις και διαφωνίες, που έχουν προκύψει από την προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων, σε θέσεις ευθύνης.

1.            Για υπαλλήλους που έχουν τα προσόντα να κριθούν σε θέσεις ευθύνης και  έχουν καταθέσει αιτήσεις όπως αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό ή συμπληρωματικούς τίτλους σπουδών κλπ και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η όλη διοικητική διαδικασία, προτείνουμε οι διευθύνσεις διοικητικού επισπεύσουν λαμβάνοντας πρωτοβουλίες  ώστε να συντομευτεί αρκετά η αποτύπωση της εισήγησης των θεμάτων, που θα τεθούν στην κρίση Υπηρεσιακών Συμβούλιων και να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία το συντομότερο δυνατό ώστε οι εν λόγω υπάλληλοι να κριθούν με τα αυξημένα προσόντα τα οποία κατέχουν.

2.            Με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών, πρέπει το ταχύτερο να ξεκινήσει η διαδικασία της προκήρυξης των θέσεων ευθύνης Διευθυντών και Τμηματαρχών, που προβλέπονται από το νέο οργανισμό, ώστε η μεταβατική περίοδος των προσωρινών τοποθετήσεων να είναι όσο το δυνατό μικρότερης διάρκειας.

Η Ειδική Γραμματέας θα πρέπει να επανεξετάσει την προσωρινή τοποθέτηση υπαλλήλων σε θέσεις ευθύνης, ορισμένων περιπτώσεων με προτεραιότητα τις περιπτώσεις των εργαζομένων που έχουν προβλήματα υγείας ή σοβαρά οικογενειακά προβλήματα κλπ.

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

O Πρόεδρος

O Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας

Θ. Αλατεράς

τηλ. 6983501845

τηλ. 6955080107