Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι:

Γνωρίζεται ότι η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με αντικείμενο την επεξεργασία - τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 79/2018 «Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ» (Α΄148), ολοκλήρωσε το έργο της εντός του προδιαγεγραμμένου χρονοδιαγράμματος και σήμερα 13 Μαρτίου 2020 παρέδωσε τα σχετικά πρακτικά.