Θα καταβληθεί εντός του Απριλίου άπαξ για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση ίση προς το ήμισυ του καταβαλλομένου μηνιαίου βασικού μισθού και σε όλο το προσωπικό των Στρατιωτικών Νοσοκομείων

Η διευκρινιστική εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Δείτε το έγγραφο στο σύνδεσμο κάτω:

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%9D%CE%A1%CE%9E%CE%97-%CE%959%CE%A1?inline=true