Αθήνα: 20/04/2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση στις 13 Φεβρουαρίου 2023 ανακοίνωσε την αναμόρφωση του Ανθυγιεινού Επιδόματος στο Δημόσιο. Σύμφωνα με σχέδιο εφαρμογής, αυξάνεται στα 200 ευρώ το ανώτατο ύψος του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για απασχολούμενους στον τομέα της υγείας, καθώς επίσης για υπαλλήλους που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ παράλληλα διευρύνονται οι ειδικότητες εργαζομένων που μπορούν να λάβουν το συγκεκριμένο είδος επιδόματος. Οι Αποφάσεις έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η.1.2023 και εντάσσονται στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο. Για τα υπόλοιπα Υπουργεία θα ακολουθήσουν αντίστοιχες Αποφάσεις για τις κατηγορίες δικαιούχων, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Οι δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), που υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκη, τον Υπουργό Υγείας, κ. Α. Πλεύρη και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη έχουν τεθεί σε ισχύ αναδρομικά από 1/1/2023 για τους προαναφερόμενους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του καθεστώτος του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας, η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με επιστολή μας στις 24 Φεβρουαρίου 2023 προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Η κατάταξη που προτείναμε στις κατηγορίες είναι σύμφωνα με το κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Εργασιών (ΦΕΚ 2778/2011), του Π.Δ.85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)» και τα ερωτηματολόγια που ζητήθηκαν από τις υπηρεσίες, που αποτυπώνουν το περίγραμμα της άσκησης των καθηκόντων των πολιτικών υπαλλήλων, τον επαγγελματικό κίνδυνο των ειδικοτήτων, τα υλικά και την επαφή με τους βλαπτικούς παράγοντες, που υπάρχουν στους χώρους εργασίας του ΥΠΕΘΑ (χημικούς, βιολογικούς, φυσικούς), την επικινδυνότητα και τον με βαθμό ανθυγιεινότητας της εργασίας.

Ακολούθως η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με επιστολή μας στις 28 Μαρτίου 2023 προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, μεταφέραμε τον προβληματισμό και αγωνία των εργαζόμενων στις τεχνικές ειδικότητες στο ΥΠΕΘΑ, καθώς απεύχονται το ενδεχόμενο να παρέλθει άπρακτη η κρίσιμη περίοδος που διανύουμε και να μην έχουμε <<άμεση εφαρμογή της μεταρρύθμισης>>, ώστε να υπάρξει αύξηση του ποσού του ανθυγιεινού επιδόματος.

Προσδοκούμε από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελούν για την Εθνική Άμυνα οι τεχνικοί εργαζόμενοι, να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες με παρεμβάσεις-προτάσεις στους αρμοδίους φορείς, του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ολοκληρωθεί το σχέδιο της ΚΥΑ για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-ΥΕΘΑ

 Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Θ.  Αλατεράς                                                           Φ. Δημόπουλος

                                                                              6934261339 & 6955080107                                                     6937433304