ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.237                                                                   Αθήνα 01-09-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

             13ου  ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ  ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ 

1.      Το Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ αποφάσισε να προκηρύξει το 13ο Εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας για το χρονικό διάστημα 03-10-2016 έως και 05-10-2016 Ως τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου ορίσθηκε η Θεσσαλονίκη, στο Ξενοδοχείο IMPERIAL PALACE, οδός  Αντιγονιδών 13, ΤΚ 54630, ΤΗΛ 2310508300, ΦΑΞ. 2310548698, με θέματα:

·         Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός

·         Υποψηφιότητες για  Εφορευτική Επιτροπή

·         Ανακήρυξη επιτίμων μελών – Απονομή αναμνηστικών πλακετών

·         Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη α) Εφορευτικής επιτροπής  β)Αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ   γ) Μελών στο Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ και δ) Μελών στην ελεγκτική επιτροπή της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ , για θητεία (3) ετών.

2.      Οι εργασίες του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου θα διεξαχθούν με βάσει τις καταστατικές διατάξεις της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ και την ισχύουσα νομοθεσία. Η ανάλυση του προγράμματος εργασιών του Συνεδρίου θα γίνει από την Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ την οποία εξουσιοδοτούμε να προβεί στις δέουσες ενέργειες.

ΕΝΤΟΛΗ Γ.Σ.

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λ. Καράμπαρπας
Θ. Αλατεράς
τηλ. 6983501845
τηλ. 6955080107