ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ε.Ε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων Εργαζομένων ΥΕΘΑ (ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ) σας ενημερώνει ότι το ΥΠΕΘΑ ανακοίνωσε την καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτός έδρας, για το προσωπικό που ανακλήθηκε η κανονική άδεια απουσίας του και εξ΄αυτού του λόγου κλήθηκε να παρουσιαστεί στην υπηρεσία που υπηρετεί.

Συγκεκριμένα για το πολιτικό προσωπικό προβλέπετε:

1)      την χορήγηση μιας (1) ημέρας εκτός έδρας.

2)      την καταβολή εξόδων κίνησης, που αφορούν στο αντίτιμο εισιτηρίων οιοδήποτε Μέσου Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ), για την επιστροφή από το τόπο παραθερισμού (άδειας,) προς την μονάδα – υπηρεσία του. Σε περίπτωση χερσαίας μετακίνησης με όχημα ιδιωτικής χρήσης(ΙΧ), θα καταβληθούν τα έξοδα που προβλέπονται από την νομοθεσία.

Οι δικαιούχοι για την δικαιολόγηση των δαπανών είναι απαραίτητο να προσκομίσουν:

α) Πρωτότυπο φύλλο πορείας(ΦΠ) ή απόφαση μετακίνησης για την κίνηση από το τόπο παραθερισμού προς την μονάδα.

β) Εισιτήριο ή Αποδείξεις πληρωμής εισιτηρίων, στην περίπτωση μετακίνηση με ΜΜΜ.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, στην οποία θα δηλώνεται η χρήση ΙΧ οχήματος και η διανυθείσα χιλιομετρική απόσταση, στην περίπτωση χερσαίας μετακίνησης.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία θα δοθούν στις επόμενες ημέρες.

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ