Αρ. Πρωτ.: 567                                                                                                                 Αθήνα 27/10/2023

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

 Η κυβέρνηση τις πρώτες ημέρες διακυβέρνησης ανακοίνωσε ότι υπάρξουν αυξήσεις στα εισοδήματα των Δημόσιων Υπαλλήλων που εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο και αφορά 463.000 υπαλλήλους και θα εφαρμοστούν από την 1η  Ιανουαρίου 2024.

Συγκεκριμένα:

 Αυξάνεται ο βασικός μισθός κατά 70 ευρώ σε όλα τα μισθολογικά κλιμάκια στις μικτές αποδοχές όλων των δημοσίων υπαλλήλων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024

0-2

ΜΚ : 1

1.092

1.162

2-4

ΜΚ : 2

1.151

1.221

4-6

ΜΚ : 3

1.210

1.280

6-8

ΜΚ : 4

1.269

1.339

8-10

ΜΚ : 5

1.328

1.398

10-12

ΜΚ : 6

1.387

1.457

12-14

ΜΚ : 7

1.446

1.516

14-16

ΜΚ : 8

1.505

1.575

16-18

ΜΚ : 9

1.564

1.634

18-20

ΜΚ : 10

1.623

1.693

20-22

ΜΚ : 11

1.682

1.752

22-24

ΜΚ : 12

1.741

1.811

24-26

ΜΚ : 13

1.800

1.870

26-28

ΜΚ : 14

1.859

1.929

28-30

ΜΚ : 15

1.918

1.988

30-32

ΜΚ : 16

1.977

2.047

32-34

ΜΚ : 17

2.036

2.106

34-36

ΜΚ : 18

2.095

2.165

36-38

ΜΚ : 19

2.154

2.224

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕ

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024

0-2

ΜΚ : 1

1.037

1.107

2-4

ΜΚ : 2

1.092

1.162

4-6

ΜΚ : 3

1.147

1.217

6-8

ΜΚ : 4

1.202

1.272

8-10

ΜΚ : 5

1.257

1.327

10-12

ΜΚ : 6

1.312

1.382

12-14

ΜΚ : 7

1.367

1.437

14-16

ΜΚ : 8

1.422

1.492

16-18

ΜΚ : 9

1.477

1.547

18-20

ΜΚ : 10

1.532

1.602

20-22

ΜΚ : 11

1.587

1.657

22-24

ΜΚ : 12

1.642

1.712

24-26

ΜΚ : 13

1.697

1.767

26-28

ΜΚ : 14

1.752

1.822

28-30

ΜΚ : 15

1.807

1.877

30-32

ΜΚ : 16

1.862

1.932

32-34

ΜΚ : 17

1.917

1.987

34-36

ΜΚ : 18

1.972

2.042

36-38

ΜΚ : 19

2.027

2.097

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024

0-3

ΜΚ : 1

858

928

3-6

ΜΚ : 2

918

988

6-9

ΜΚ : 3

978

1.048

9-12

ΜΚ : 4

1.038

1.108

12-15

ΜΚ : 5

1.098

1.168

15-18

ΜΚ : 6

1.158

1.228

18-21

ΜΚ : 7

1.218

1.288

21-24

ΜΚ : 8

1.278

1.348

24-27

ΜΚ : 9

1.338

1.408

27-30

ΜΚ : 10

1.398

1.468

30-33

ΜΚ : 11

1.458

1.528

33-36

ΜΚ : 12

1.518

1.588

36-39

ΜΚ : 13

1.578

1.648

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ

ΕΤΗ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΩΣ 31/12/2023

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 01/01/2024

0-3

ΜΚ : 1

780

850

3-6

ΜΚ : 2

823

893

6-9

ΜΚ : 3

866

936

9-12

ΜΚ : 4

909

979

12-15

ΜΚ : 5

952

1.022

15-18

ΜΚ : 6

995

1.065

18-21

ΜΚ : 7

1.038

1.108

21-24

ΜΚ : 8

1.081

1.151

24-27

ΜΚ : 9

1.124

1.194

27-30

ΜΚ : 10

1.167

1.237

30-33

ΜΚ : 11

1.210

1.280

33-36

ΜΚ : 12

1.253

1.323

36-39

ΜΚ : 13

1.296

1.366

 

Αυξάνονται τα ποσά της οικογενειακής παροχής στις οικογένειες με ανήλικα ή ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα, τα οποία λαμβάνουν 334.000 δημόσιοι υπάλληλοι:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΠΟΣΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €

Υπάλληλος με 1 τέκνο

70

Υπάλληλος με 2 τέκνα

120 συνολικά

Υπάλληλος με 3 τέκνα

170 συνολικά

Υπάλληλος με 4 τέκνα

220 συνολικά

Υπάλληλος με 5 τέκνα

290 (220+70) συνολικά

Υπάλληλος με 6 τέκνα

360 (290+70) συνολικά

 

Αυξάνεται το Επίδομα Ευθύνης το οποίο λαμβάνουν περίπου 65.000 δημόσιοι υπάλληλοι και αφορά τμηματάρχες, υποδιευθυντές, διευθυντές, γενικούς διευθυντές αναπροσαρμόζεται : 

ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ €

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

585

Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων

455

Προϊστάμενοι Τμημάτων

377

 

Στο ίδιο νόμο περιλαμβάνεται και Μείωση Φορολογίας Εισοδήματος, για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από το 2024 και αυξάνεται το αφορολόγητο όριο.

 Συγκεκριμένα με την αναπροσαρμογή της έκπτωσης φόρου αυξάνεται το αφορολόγητο κατά 1.000 ευρώ για οικογένειες που έχουν παιδιά και διαμορφώνεται ως εξής: από 9.000 σε 10.000 ευρώ για οικογένειες με 1 παιδί, από 10.000 σε 11.000 ευρώ για δύο παιδιά, από 11.000 σε 12.000 για τρία παιδιά κ.ο.κ. από 1/1/2024.

 Το αφορολόγητο όριο είναι στα 8.636 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί περίπου σε ετήσιο μικτό μισθό 10.000 ευρώ (προ ασφαλιστικών κρατήσεων). Μεταφράζεται σε έκπτωση 777 ευρώ στο ποσό του φόρου που υπολογίζεται βάσει της φορολογικής κλίμακας, σύμφωνα με τον πίνακα παραπάνω.

 Η έκπτωση αυξάνεται για τους φορολογούμενους με παιδιά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Αριθμός τέκνων

Έκπτωση φόρου

Αφορολόγητο όριο

Μετά από ασφαλιστικές κρατήσεις

Προ ασφαλιστικών κρατήσεων

Χωρίς ανήλικα τέκνα

€777

€8.636

€10.027

1

€810

€9.000

€10.629

2

€900

€10.000

€11.810

3

€1.120

€11.000

€12.990

4+

€1.340

€12.000

€14.171

 Η έκπτωση αυτή μειώνεται (άρα αυξάνεται πάλι ο φόρος) κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ φορολογητέου εισοδήματος πάνω από τις 12.000 ευρώ.

 Ανθυγιεινό επίδομα

 Η Γνωμοδότηση της Διϋπουργικής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση της χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο Δημόσιο ολοκληρώθηκε εδώ και δύο χρόνια. Οι μόνες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που εκδόθηκαν, κι αυτές με πολλά προβλήματα ήταν για τους για απασχολούμενους στον τομέα της υγείας και για υπαλλήλους που ανήκουν και υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Προσδοκούμε από την νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελούν για την Εθνική Άμυνα οι τεχνικοί εργαζόμενοι, να αναλάβει ανάλογες πρωτοβουλίες με παρεμβάσεις-προτάσεις στους αρμοδίους φορείς, του Υπουργείου Οικονομικών, ώστε να ολοκληρωθεί το σχέδιο της ΚΥΑ για την μεταρρύθμιση του καθεστώτος του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.   

 

Για την Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ