Τετάρτη 20 Φεβρουάριος 2019

Αρ. Πρωτ. 186                                                        Αθήνα: 29-09-2014

ΠΡΟΣ: - Υπουργό Οικονομικών  κ. Γκίκα Χαρδούβελη

             -Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

 

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή  Βαθμολογίου – Μισθολογίου (ν.4024/2011)

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Ε.Ε. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. (Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-Υ.ΕΘ.Α.) εκπροσωπεί  τους Τεχνικούς Υπαλλήλους στο ΥΠΕΘΑ, που ιδιαιτέρως επλήγησαν από το υποτιθέμενο ενιαίο μισθολόγιο και βαθμολόγιο (Ν.4024/2011) που επέφερεπερικοπές στους μισθούς και μετέπειτα άλλος νόμος κατάργησε τα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων καθώς και το επίδομα αδείας.

Στο ΥΠΕΘΑ ποτέ δεν λειτούργησε ειδικός λογαριασμός, για την ενίσχυση της μισθοδοσίας μας με επιδόματα, από τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό αυτών, μέχρι και σήμερα, εχουν συντηρηθεί στην μισθοδοσία των υπαλλήλων των άλλων υπουργείων ως προσωπική διαφορά, οπότε ακόμα και σήμερα δεν έχουμε ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο, δηλαδή με ίδια προσόντα και  ίδια χρόνια υπηρεσίας, ίση αμοιβή.

Ωστόσο Βάσει του Νόμου 4024/2011 μισθολόγιο βαθμολόγιο άρθρο 6, παρ.4, οριζόταν ότι θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα ρύθμιζε την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα μέχρι και επτά (7) έτη κατ’ ανώτατο όριο. Μέχρι σήμερα αυτό το Προεδρικό Διάταγμα δεν έχει εκδοθεί, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να στερούνται την ανάλογη με τα έτη προϋπηρεσίας και εμπειρίας τους  βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξή. Στο ΥΠΕΘΑ η πλειονότητα των Τεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων είχαν μεγάλη εμπειρία στην ειδικότητα τους πριν την πρόσληψή τους, η οποία δεν ανταμείβετε ανάλογα.

Ταυτόχρονα,σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν.4046/2012 , στην ενότητα 26 «Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης-Αποδοχές στον Δημόσιο Τομέα και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων (σελ. 786) του Παραρτήματος VE ΕΛΛ., ορίζεται ότι: «Η κυβέρνηση αναθέτει μια εξειδικευμένη εκτίμηση του νέου μισθολογίου. Αυτή η εκτίμηση επικεντρώνεται στις μισθολογικές ωριμάνσεις οι οποίες ενσωματώνονται στο νέο μηχανισμό προαγωγών. Εάν η εκτίμηση αποκαλύπτει οποιαδήποτε υπερβολική μισθολογική ωρίμανση στις αποδοχές, οι κανόνες προαγωγής αναπροσαρμόζονται προ του τέλους του 2012. Ουδεμία προαγωγή λαμβάνει χώρα προ της εκτιμήσεως και της αναπροσαρμογής των κανόνων προαγωγής».

 Συνεπώς από 1 Νοεμβρίου 2011 που ισχύει το νέο Μισθολόγιο (Ν.4024/2011), το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων δεν εξελίσσονται Βαθμολογικά άρα και Μισθολογικά, μέχρι η κυβέρνηση να «εκτιμήσει» τη μισθολογική δαπάνη που προκαλείται από την ωρίμανση και προαγωγή του προσωπικού, αυτό έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2012.

Οπότε, παρόλο που από 1 Νοεμβρίου 2011 το νέο ενιαίο Μισθολόγιο συνδέει την βαθμολογική με την μισθολογική ωρίμανση, «επιτυγχάνοντας» με τον τρόπο αυτόν κατά την κυβέρνηση, την σύνδεση των αμοιβών με την υπηρεσιακή αποδοτικότητα των υπαλλήλων, προς «όφελος» της Δημόσιας Διοίκησης, οι Δημόσιοι Υπάλληλοι τελικώς, με το Μνημόνιο 2, δεν εξελίσσονται ούτε βαθμολογικά ούτε μισθολογικά, έως ότου η κυβέρνηση «εκτιμήσει» την δαπάνη των ωριμάνσεων που προκαλείται από ένα Νόμο που μόλις είχε ψηφίσει και προέβλεπε τόσο την βαθμολογική όσο και την μισθολογική εξέλιξή τους.

 Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή η διάταξη του Ν.4046/2012 στην ενότητα 2.6 είναι προσχηματική και δεν υπηρετεί κανέναν άλλο στόχο εκτός από αυτόν της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης του συνόλου των Δημοσίων Υπαλλήλων, που τα τελευταία χρόνια έχουν δει τις αποδοχές τους να μειώνονται κατά 55%, σας παρακαλούμε όπως:

Εφαρμόσετε άμεσα τις διατάξεις του Ν.4024/2011για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των Δημοσίων Υπαλλήλων, και επισπεύστε την δημοσίευση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος για την αναγνώριση υπηρεσίας μέχρι 7 χρόνια στο ιδιωτικό τομέα, καθώς«κατά την εκτίμηση του νέου μισθολογίου», που προβλέπει ο Ν.4046/2012, έπρεπε να έχει γίνει μέχρι το τέλος του 2012. Επισημαίνουμε πως η συνέχιση αυτής της πολιτικής έχει οδηγήσει χιλιάδες Δημοσίους Υπαλλήλους που βρίσκονται κυρίως στον εισαγωγικό βαθμό σε απόγνωση και οικονομική εξαθλίωση, στους παλαιότερους υπαλλήλους μεταξύ των άλλων  τους αφαιρεί  και το δικαίωμα συμμέτοχής στις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθως τους έχει βαθμολογικά παγώσει.

Η Κυβέρνηση είναι σημαντικό να ενισχύει την πίστη των πολίτων στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική  η τήρηση των δεσμεύσεων που εχουν δοθεί με τον πιο επίσημο τρόπο, που στην προκειμένη περίπτωση αναφέρονται στον νόμο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο, σεβαστείτε τους Νόμους που εσείς έχετε ψηφίσει, που όπως είχε πολυδιαφημστεί  η εφαρμογή του θα ήταν η κυριότερη Μεταρρύθμιση στο Δημόσιο.

Πως θα μεταρρυθμιστεί το Δημόσιο και θα γίνει ελκυστικό σε εργαζόμενους με εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα με αξιοζήλευτα προσόντα, όταν δεν αναγνωρίζονται τουλάχιστον κάποια έτη από την προϋπηρεσία αυτή και καταλήγουν οι ικανοί να εχουν προϊσταμένους ανθρώπους με λιγότερη εμπειρία στην εργασία.Σύγχρονη Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία των πολιτών δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική της απαξίωσης, της συκοφάντησης και της οικονομικής εξαθλίωσης του Ανθρώπινου Δυναμικού.

 Με εκτίμηση

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

O Πρόεδρος                     O Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας                         Χ. Κοντζιάς

Επικαιρότητα

Κήρυξη στάσης εργασίας την Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 για τα Β.Α.Ε. και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Περισσότερα...
Επιστολή της ΑΔΕΔΥ προς τις Ομοσπονδίες – Σχετικά με τα αναδρομικά των δώρων και την απόφαση του ΣΤ’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
Περισσότερα...
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ. Η απεργία της 14ης/11 αφετηρία για κλιμάκωση των αγώνων ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές
Περισσότερα...
Δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας
Περισσότερα...
Αγωνιστικό "παρών" της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 3 Οκτώβρη 2018 για τα Β.Α.Ε. και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Περισσότερα...
Ανακοίνωση της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ για την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση για την Τετάρτη, 3 του Οκτώβρη 2018 για τα Β.Α.Ε. και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ για την δημοσίευση και εφαρμογή του νέου οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού στο ΥΠ.ΕΘ.Α
Περισσότερα...
Δημοσίευμα από το Έθνος στις 19/7/2018: Γ. Πάιδας, Πρόεδρος ΑΔΕΔΥ
Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΑΔΕΔΥ για την Συνάντηση του κ. Τσακαλώτου στις 16/07/2018
Περισσότερα...
Εγκαινιάζοντας τη νέα σελίδα για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
Περισσότερα...
Η αυτογελοιοποίηση και ο αυτοεξευτελισμός του Υπουργού Οικονομικών
Περισσότερα...
Επιστολή προς Ομοσπονδίες – Συνεχίζουμε την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση
Περισσότερα...
Επιστολή προς Υπουργούς – Αίτημα για αποστολή πορίσματος επιτροπής για ΒΑΕ
Περισσότερα...
 

Ειδησεις απο το in.gr

Δεν βρέθηκε ροή.