ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 236                                               Αθήνα 10-08-2016                    

ΠΡΟΣ :

1. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  κο. ΓΕΩΡΓΙΟ  ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟ

2. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κο. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

Θέμα: Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

Σχετικά:

1. έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ. 10 από 5-2-2013 στο ΥΠΕΘΑ

2. έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ.189 από 28 -05-2011 στο ΥΠΕΘΑ

3. έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ.183 απο 4-8-2011 στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

4. έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ.12 απο 28-1-2008 σε Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α, Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

5. έγγραφο μας με Αρ. Πρωτ.53 από 22-5-2007 σε Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, Υπουργό ΕΣ.Δ.Δ.Α, Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

 

Κύριοι  Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Τεχνικών  Κλάδων Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. (Π.Ο.Τ.Κ.Ε - Υ.ΕΘ.Α.), μετά από την αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος, θεωρεί ότι επιτέλους πρέπει για τους όλους ασφαλισμένους  να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες.

Όμως για άλλη μια φορά δεν ισχύουν οι ίδιες διατάξεις για εργαζομένους του δημοσίου τομέα, ίδιων ειδικοτήτων, ίδιων προσόντων, ίδιων κατηγοριών.

Ειδικότερα, μετά την δημοσίευση των Ν.4336/2015, 4337/2015 που προβλέπει συνταξιοδότηση στο 67ο  έτος της ηλικίας των εργαζομένων του Δημοσίου τομέα, υπάρχει η αναγκαιότητα της ένταξης στο κανονισμό των βαρειών και ανθυγιεινών και των υπαλλήλων που εργάζονται με ασφαλιστικό καθεστώς Δημοσίου, ενώ στους νεοεισερχομένους Δημόσιους Υπαλλήλους, ισχύει είδη, καθώς οι διατάξεις του κανονισμού των ΒΑΕ διέπουν ΜΟΝΟ τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ.

Συγκεκριμένα :

Οι τεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι στο ΥΠΕΘΑ εργαζόμαστε αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο, κάτω από τις ίδιες επιβαρυμένες συνθήκες εργασίας (χώρους εργασίας), με τις ίδιες ειδικότητες με τους συναδέλφους μας αορίστου χρόνου που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α., για τους οποίους ισχύει ο Κανονισμός Β.Α.Ε.

Παράλληλα, δεν συμπεριληφθήκαμε στην εφαρμογή του Άρθρου 4 του Νόμου 3660/2008, που διαμορφώνει ευνοϊκότερο συνταξιοδοτικό καθεστώς  (ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα) σε κάποιες ειδικότητες του μόνιμου προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, που υπάγεται συνταξιοδοτικά στο Δημόσιο.

Ταυτόχρονα, με τις διατάξεις της παρ.1 του Άρθρου 2 του Ν.3865/2010 ορίζει το Ασφαλιστικό καθεστώς προσλαμβανόμενων στο Δημόσιο, από 1.1.2011, υποχρεωτικά και αυτοδίκαια να υπάγονται στον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, που ισχύουν οι συνταξιοδοτικές διατάξεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (ΒΑΕ).

Παράλληλα στη παρ.4 του Άρθρου 2 του Ν.3865/2010 ορίζει ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι που υπηρετούσαν ή θα προσλαμβάνονταν μέχρι 31/12/2010 έχουν το δικαίωμα προαιρετικής ένταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και όσοι Υπάλληλοι είχαν μικρή υπηρεσία στο Δημόσιο αλλάξαν ασφαλιστικό φορέα από το δημόσιο σε ΙΚΑ και εντάχθηκαν και στα ΒΑΕ.

Αυτό δεν έλυσε το ζήτημα της ένταξης στα ΒΑΕ για την πλειονότητα των Υπαλλήλων που είχαν υπηρετήσει πολλά χρόνια στο Δημόσιο, καθ’ ότι τα έτη ασφάλισης που θα είχαν υπηρετήσει στο Δημόσιο, με την αλλαγή ασφαλιστικού φορέα αυτά τα χρόνια που είχαν υπηρετήσει, θα ήταν εκτός ΒΑΕ και με διαδοχική ασφάλιση. 

Επιπροσθέτως, στους Δημοσίους Υπαλλήλους που εργάζονται σε Επαγγέλματα που χαρακτηρίστηκαν Βαρέα και Ανθυγιεινά από την  δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας με ΦΕΚ αρ.φύλλου 2778/2011, χορηγείται το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του Ν.4024/2011 άρθρο 15 (Ενιαίο μισθολόγιο), όπως καθορίστηκε με τις ισχύουσες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ΦΕΚ465/24.2.2012 και ΦΕΚ1399/30.4.2012

Με βάσει όλα τα προαναφερόμενα νομοθετήματα έχει δημιουργηθεί ανισότητα  μεταξύ των εργαζομένων που υπάγονται συνταξιοδοτικά στο Δημόσιο, για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ που ασκούν ανθυγιεινές εργασίες ισχύει το καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών, ταυτόχρονα οι νέοι Δημόσιοι Υπάλληλοι που ασκούν ανθυγιεινές εργασίες και θα προσλαμβάνονται από 1-1-2011 θα υπάγονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που ισχύουν τα βαρέα και ανθυγιεινά.

Επίσης όσοι Δημόσιοι Υπάλληλοι (που υπηρετούσαν μέχρι 31/12/2010) επέλεξαν να εναχθούν για κύρια ασφάλιση στο ΙΚΑ (επειδή δεν είχαν πολλά χρόνια εργασίας στο δημόσιο) και εντάχθηκαν στα ΒΑΕ. 

Αντίθετα οι υπηρετούντες Τεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι με ασφαλιστικό φορέα Δημοσίου, που ασκούν  ανθυγιεινές  εργασίες με τις ίδιες ειδικότητες και στους ιδίους χώρους εργασίας με τους προαναφερόμενους στο  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας, θα συνταξιοδοτηθούν στο 67ο έτος ηλικίας καθώς, δεν έχει προβλεφθεί να ισχύσει και για αυτούς ο κανονισμός των  βαρέων  και  ανθυγιεινών(ΒΑΕ), αρκετοί από τους οποίους δεν προλαβαίνουν να βγουν στη σύνταξη, (πεθαίνοντας εν ενεργεία υπάλληλοι), ενώ αρκετοί «μόλις  συνταξιούχοι» αφήνουν και αυτοί τη ζωή.

Η κατάσταση από το 2017 με βάσει τις διατάξεις του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (ΕΦΚΑ).

Στο άρθρο 4 του  Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12-5-2016) αναφέρει ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι από 1/1/2017 θα υπάγονται για κύρια σύνταξη στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλιση (ΕΦΚΑ).

Επίσης στην παρ. 1γ του άρθρου 15 «Χρόνος Ασφάλισης» του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι, ορίζεται ως χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης που έχει προσμετρηθεί ως προϋπηρεσία ή άλλη αιτία στους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους στον ΕΦΚΑ,.

Οπότε οι Τεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι και του ΥΠΕΘΑ, με ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο (Γ.Λ.Κ.) που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, δικαιούνται την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, όπως συμβαίνει με τους εργαζομένους με τις ίδιες ειδικότητες και χώρους εργασίας με ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ.

Επιπροσθέτως στην παρ. 2 του άρθρου 19 «Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης» του Ν. 4387/2016 ορίζεται, ότι η Υπηρεσία του ΕΦΚΑ που απονέμει κατά το ανωτέρω τη σύνταξη, υπολογίζει το ποσό της σύνταξης με βάση το συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση του ιδίου και των συμμετεχόντων – εντασσόμενων φορέων, τομέων κλάδων και λογαριασμών.

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-Υ.ΕΘ.Α,  θεωρεί  ότι για όλους τους προαναφερόμενους λόγους, πρέπει να ικανοποιηθεί το αίτημά μας και συνολικά ο χρόνος ασφάλισης να θεωρείται ότι διανύθηκε σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα από τους Τεχνικούς Δημοσίους Υπαλλήλους στο ΥΠΕΘΑ και να προσμετράται στα ΒΑΕ, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Έτσι θα υπάρξει ισονομία μεταξύ των εργαζομένων στο Δημόσιο, της ίδιας ειδικότητας  της ίδιας κατηγορίας  και υπηρετούντων στους  ίδιους χώρους εργασίας, με τους νεοδιοριζόμενους Δημοσίους Υπαλλήλους που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ.

Διεκδικούμε την ένταξή στα ΒΑΕ, καθότι είναι αδύνατον οι τεχνικοί δημόσιοι υπάλληλοι εργαζόμενοι στο ΥΠΕΘΑ, στα εν λόγω επαγγέλματα, να παρέχουν ασφαλείς υπηρεσίες σε ηλικία άνω των 58 ετών, όπως διαμορφώθηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με τους Ν.4336/2015, 4337/2015.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε συνάντηση το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, προκειμένου να σας τεκμηριώσουμε το αίτημα μας.

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λ. Καράμπαρπας
Θ. Αλατεράς
τηλ. 6983501845
τηλ. 6955080107