ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:241                                     Αθήνα 07-09-2016

ΠΡΟΣ : ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΧΑΝΙΩΝ κα. Ευαγγελία Βαγιωνάκη

Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων του νέου ασφαλιστικού συστήματος(ν.4336/2015)

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας  Ομοσπονδίας Τεχνικών  Κλάδων Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. (Π.Ο.Τ.Κ.Ε - Υ.ΕΘ.Α.), μετά τη ψήφιση του ν.4336/2015 διαπίστωσε ότι κάποιες ομάδες εργαζομένων στο Δημόσιο επλήγησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, με αποτέλεσμα να πρέπει να συμπληρώσουν πάνω από 40 χρόνια εργασίας για πλήρη σύνταξη.

Συγκεκριμένα:

Οι άνδρες  εργαζόμενοι στο Δημόσιο που είχαν προσληφθεί για πρώτη φορά πριν 31.12.1982 και θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 31.12.1998, απαιτείται η συμπλήρωση ορίου ηλικίας που κλιμακώνεται κατ΄ έτος από το 60ο έως το 65ο. Πρέπει δε να τονιστεί ότι για να συνυπολογίσουν υπηρεσία σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα (εκτός Δημοσίου), για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, έχουν καταβάλει συμπληρωματικές εισφορές ύψους 7% επί των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών τους.

Μετά την ψήφιση του νόμου οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί για πρώτη φορά πριν 31.12.1982, δεν εξαιρούνται από την εφαρμογή των νέων διατάξεων και πλέον και για αυτούς ισχύει η συνταξιοδότηση, για πλήρη σύνταξη το 67ο έτος  ηλικίας τους .

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4336/2015 που ορίζει την προσθήκη ηλικιακού ορίου 55 ετών από το έτος 2016, με σταδιακή αύξηση ανά έτος μέχρι το έτος 2021, χωρίς εξαίρεση για την πολύπαθη ομάδα των εργαζομένων που έχουν διορισθεί για πρώτη φορά στο δημόσιο πριν  31.12.1982 και δεν ανήκουν στην διαδοχική ασφάλιση αν και έχουν πληρώσει επιπλέον (διπλάσιες) εισφορές, για να συμπληρώσουν το νέο ηλικιακό όριο που απαιτείται για να λάβουν πλήρη σύνταξη, αναγκάζονται να συμπληρώσουν πάνω από 40 χρόνια εργασίας.  

Σας παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προς τον αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου να εξαιρεθεί η κατηγορία αυτή των εργαζομένων, από τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και να ισχύσει η γενική φιλοσοφία του νόμου, ο εργαζόμενος να δικαιούται πλήρη σύνταξη με 40 χρόνια εργασίας.

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λ. Καράμπαρπας
Θ. Αλατεράς
τηλ. 6983501845
τηλ. 6955080107