Από 1.1.2017 οι τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου καθώς και των στρατιωτικών υπάγωγωνται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΝΟΜΟΣ 4387/2016

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ν4387/2016 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί Προϋποθέσεις χορήγησης της Εθνικής Σύνταξης σε συνταξιούχους λόγω γήρατος συμφωνα με τον νεο Νομο 4387/2016

Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 12 και 16 του ν.4387/2016