Αθήνα: 16-06-2016

 ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:234                               

 Προς :-  Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Π. Καμμένο, -  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη

 KOINOΠOIHΣH: -   Αν. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δ. Βίτσα, - Ε.Ε. Α.Δ.Ε.Δ.Υ

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής εργασίας».

ΣΧΕΤ: α. Αρ. Πρωτ. 231/21/01/2016 της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ

           β. Επιστολή από ΓΛΚ Αρ. Πρωτ.2/7831/ΔΕΠ στις 20/4/2016

 

Κύριοι Υπουργοί,

 Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ εκφράζει την ικανοποίηση της για την αποδοχή (όπως μας γνωστοποιήθηκε με β.σχετ επιστολή) του αιτήματος που ζητήθηκε με (α) σχετική επιστολή ,για την τροποποίηση του ν.4354/2016 που αφορά τους όρους καταβολής του ανθυγιεινού επιδόματος.

 Η τροποποίηση που ψηφίστηκε προβλέπει τη καταβολή του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας στους δικαιούχους, χωρίς τους περιορισμούς που ισχύσαν αρχικά με την ψήφιση του ν.4354/2016.

Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται ο κοινωνικός χαρακτήρας της επιδοματικής πολιτικής που ο νομοθέτης έχει ορίσει στο πλαίσιο της ρυθμιστικής λειτουργίας του Κράτους.

 Επειδή η ψηφισθείσα τροπολογία δεν έχει αναδρομική ισχύ, στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα οι θεσμοθετημένες άδειες που είχαν  προβλεφθεί , χορηγούντο, προκειμένου οι υπηρεσίες να ανταποκριθούν στις βασικές υποχρεώσεις των υπαλλήλων με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα στη χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος. Συγκεκριμένα για θεσμοθετημένες άδειες όπως της μητρότητας, της οικογένειας και παιδικής ηλικίας, της επανεκπαίδευσης, της μακρόχρονης αναρρωτικής άδειας μετά από εργατικό ατύχημα, σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού, υπαλλήλωνπου πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας ή που έχουν τέκνα πουπάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Downοι οποίοι δικαιούνται ειδική άδεια έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο καθώς και σε άλλες  περιπτώσεις.

 Για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 έως 25/4/2016 οι υπάλληλοι που απουσίαζαν με κάποιες από τις αναφερόμενες θεσμοθετημένες άδειες, καλούνται να επιστρέψουν το ποσό του επιδόματος ή να τους κρατηθεί  αναδρομικά. Αν συνυπολογισθεί η τραγική κατάσταση των ήδη  μειωμένων  μισθών μας, και ιδιαίτερα οι υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ για άλλη μια φορά νιώθουν αγανακτισμένοι γιατί βρίσκεται σε αντίθεση το πνεύμα και το νόημα της επιδοματικής πολιτικής που έχει θεσπίσει η ίδια η  Πολιτεία.

 

Κύριοι Υπουργοί,

 Η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ θεωρεί επιτακτική ανάγκη για τις κατά νόμο ενέργειες ώστε η ψηφισθείσα τροπολογία να έχει αναδρομική ισχύ και να μην πραγματοποιηθούν αναδρομικές περικοπές και ζητηθούν επιστροφές χρημάτων σε δικαιούχους υπαλλήλους που απουσίαζαν από 1/1/2016 έως 25/4/2016 με θεσμοθετημένες άδειες. 

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λ. Καράμπαρπας
Θ. Αλατεράς
τηλ. 6983501845
τηλ. 6955080107