ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τις Ομοσπονδίες για το ζήτημα του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, με αφορμή το πόρισμα της Διυπουργικής Επιτροπής. Κοινή ήταν η διαπίστωση, όλων των συμμετεχόντων, ότι το πόρισμα δεν ικανοποιεί κανένα από τα αιτήματα που, τόσο η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., όσο και οι Ομοσπονδίες είχαν θέσει το προηγούμενο διάστημα. Το αντίθετο. Με το πόρισμα περικόπτεται το επίδομα από 15.312 υπαλλήλους στο σύνολο του δημόσιου τομέα, που το λαμβάνουν σήμερα, κάτι που συνεπάγεται μείωση των μισθών τους μέχρι και 20%.

Ειδικότερα, στο σύνολο των εργαζόμενων και των τριών (3) επιτελείων του ΥΠΕΘΑ

στο πρώτο σενάριο

υπάγονται στην Α Κατηγορία 823    άτομα

                   στην Β Κατηγορία 1.080 άτομα

                   στην Γ Κατηγορία 403    άτομα

στο δεύτερο σενάριο        

υπάγονται στην Α Κατηγορία 518  άτομα

                   στην Β Κατηγορία 305  άτομα

                   στην Γ Κατηγορία 840  άτομα

                   στην Δ Κατηγορία 643  άτομα

Η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ σχετικά με τα αναφερόμενα στο πόρισμα της επιτροπής για την αναμόρφωση του Ανθυγιεινού Επιδόματος και σε ότι αφορά του χώρους εργασίας και εργαζόμενους στο ΥΠΕΘΑ επισημαίνει ότι:

  • Το Τεχνικό Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ανήκει στο παραγωγικό κομμάτι των Ενόπλων Δυνάμεων, απασχολούμενο σε χώρους εργασίας που παρουσιάζουν ποικιλομορφία και μεγάλη ιδιαιτερότητα εργασιών, σε πολυάριθμες ειδικότητες και κλάδους, με ιδιαίτερα ανθυγιεινό και επικίνδυνο χαρακτήρα.
  • ·         Οι εργασίες, τα μέσα, τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται και το αποδιδόμενο έργο είναι το ίδιο με αυτές τις εργασίες που εκτελούνται στον Ιδιωτικό τομέα. (πχ ναυπηγικές εργασίες που εκτελούνται στους ναυστάθμους του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και ανάλογες εργασίες στα εργοστάσια του Στρατού και της Αεροπορίας ). Ο επαγγελματικός κίνδυνος δεν κάνει διακρίσεις  να πλήττει έναν εργαζόμενο αλλιώς αν είναι «δημόσιος» και αλλιώς αν είναι «ιδιωτικός». (Μεγάλο ποσοστό συναδέλφων αντιμετωπίζει μυοσκελετικά, αναπνευστικά, καρδιολογικά προβλήματα, καθώς επίσης προβλήματα της όρασης και της ακοής, καθώς υπάρχουν καταγεγραμμένα υψηλά ποσοστά αναπηρίας και πολλές ημέρες ασθένειας).
  • Αποτελεί υποχρέωση των υπηρεσιών να διενεργούνται μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων των εργασιακών χώρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία ώστε να μην υπάρχει επίπτωση στους εργαζόμενους.
  • ·         Δεν τεκμηριώνεται επιστημονικά η προσέγγιση, να διαφοροποιείται η αντιμετώπιση στο βαθμό ανθυγιεινότητας της εργασίας, ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο του εργαζόμενου (υπήρξε αυτή η προσέγγιση στα «κριτήρια» της επιτροπής Μπεχράκη). Η ευθύνη για την έκθεση στο βλαπτικό εργασιακό περιβάλλον και η ευθύνη για την πρόληψη δεν μεταφέρεται στον εργαζόμενο, αυτό αποτελεί εργοδοτική ευθύνη.  Στην πράξη ο εργαζόμενος κατά την άσκηση των καθηκόντων του δεν είναι απομονωμένος στην θέση εργασίας του και αποκομμένος από το υπόλοιπο εργασιακό χώρο. (πχ σε εργασίες που συντελούνται σε ένα χημικό εργαστήριο ο χώρος εργασίας ή ένα ατύχημα επηρεάζει το σύνολο των παραβρισκόμενων σε αυτό). Επιπροσθέτως, το πόρισμα της επιτροπής του έτους 2011 του κ. Κωνσταντινίδη Θεόδωρου, έχει διαπιστώσει ότι στο χώρο της βιομηχανίας και βιοτεχνίας (κάτι που παρατηρείται και στο ΥΠΕΘΑ) μεγάλος αριθμός του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού συνεχίζει να εργάζεται στην παραγωγή, στον έλεγχο ποιότητας, στη διασφάλιση ποιότητας και στην έρευνα και ανάπτυξη, ερχόμενος άμεσα σε επαφή με τους βλαπτικούς παράγοντες που υπάρχουν σ' αυτούς τους χώρους εργασίας (χημικούς, βιολογικούς, φυσικούς).
  •           Η εφαρμογή του θεσμού του Ιατρού Εργασίας δεν λειτουργεί επαρκώς, καθώς οι ώρες απασχόλησης ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων δεν επαρκούν. Επιπλέον ο θεσμός του Τεχνικού Ασφάλειας(Τ.Α.) δεν λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία, που προβλέπει ότι υπάγεται οργανικά απευθείας στο ανώτερο εκπρόσωπο της διοίκησης. Επιπλέον στις υπηρεσίες που υπάρχει Τ.Α. στην πλειοψηφία τους είναι στρατιωτικοί, κάτι που επηρεάζει την νομοθετημένη ηθική ανεξαρτησία τους, με συνέπεια να μην γνωρίζουμε το περιεχόμενο των πληροφοριών και τον τρόπο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου που δόθηκε στις υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ
  •        Οι χώροι εργασίας στο ΥΠΕΘΑ είναι διαβαθμισμένοι και δεν επιτρέπεται η ελεύθερη πρόσβαση σε κανέναν, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ούτε στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της εργασίας (ΣΕΠΕ και ΙΚΑ) και εξ αυτού του λόγου δεν υπάρχουν πολλά καταγεγραμμένα στοιχεία σχετικά με την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Το ανθυγιεινό επίδομα καταβάλλεται στους δικαιούχους «παγωμένο» χωρίς καμία τιμαριθμική προσαρμογή επι μια δεκαετία. Θεωρούμε ότι η επιτροπή έχει ουσιαστικό σκοπό την περικοπή και σταδιακή κατάργηση του ανθυγιεινού επιδόματος, είναι ξεκάθαρο αυτό και προωθείται αρκετό διάστημα και μάλιστα διακομματικά. Αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία και μετρήσεις, όμως, αυτοί που υπογράφουν το πόρισμα δεν επιλέγουν το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου, λέγοντας ότι δεν μπορούν να κάνουν καμία πρόταση. Κάνουν προτάσεις που επηρεάζουν τις ζωές και το εισόδημα των εργαζομένων.

Διεκδικούμε

             Την αύξηση των χρηματικών ποσών των κατηγοριών με απρόσκοπτη καταβολή χωρίς καμία περικοπή και χωρίς καμία υποβάθμιση στους δικαιούχους υπαλλήλους που το λαμβάνουν.

             Την επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος και σε άλλες κατηγορίες και ειδικότητες που το δικαιούνται και κακώς έχουν εξαιρεθεί τα προηγούμενα χρόνια.

             Τη μεταφορά ορισμένων ειδικοτήτων, για τις οποίες έχουν γίνει αιτιολογημένες προτάσεις, από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία, με αντίστοιχη αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος

Το πόρισμα της Επιτροπής απορρίφθηκε ομόφωνα από όλους τους παρευρισκόμενους και συζητήθηκε η οργάνωση απεργιακών κινητοποιήσεων για να μην περάσουν τα σχέδια της Κυβέρνησης για την περικοπή του επιδόματος.

Τις τελικές αποφάσεις, για τις απεργιακές κινητοποιήσεις θα λάβει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στη σημερινή της συνεδρίασή την Τετάρτη, 2 του Φλεβάρη του 2022.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ