Σε Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση τέθηκε από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022 το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘Ελλάδα 2.0’ και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Στο άρθρο 26 προβλέπεται σειρά ρυθμίσεων με σκοπό την επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α' 176).

Σημειώνεται ότι μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος, με τους ίδιους όρους και με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν. Αναλυτικά, η το νομοσχέδιο για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας