Αρ. Πρωτ.: 591                                                                      Αθήνα: 25/06/2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ έλαβε ενημέρωση για το περιεχόμενο του προσχέδιου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της μεταρρύθμισης του καθεστώτος του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για το ΥΠΕΘΑ.

Το νέο νομοθέτημα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση και χαρακτηρίζεται κρίσιμης σημασίας για το σύνολο του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού του ΥΠΕΘΑ. Έχουν ληφθεί υπόψη η πλειοψηφία των προτάσεων των επιστολών μας (24 Φεβρουαρίου 2023 και 21 Μαρτίου 2024) για την κατάταξη στις κατηγορίες που προτείναμε, σύμφωνα με το κανονισμό των Βαρέων και Ανθυγιεινών Εργασιών (ΦΕΚ 2778/2011), του Π.Δ.85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο - Κλαδολόγιο)», τον επαγγελματικό κίνδυνο των ειδικοτήτων, τα υλικά και την επαφή με τους βλαπτικούς παράγοντες, που υπάρχουν στους χώρους εργασίας του ΥΠΕΘΑ (χημικούς, βιολογικούς, φυσικούς), την επικινδυνότητα και τον με βαθμό ανθυγιεινότητας της εργασίας. Έχουν αποκατασταθεί οι περισσότερες αδικίες του παρελθόντος και έχουν ενταθεί στους δικαιούχους του επιδόματος νέες κατηγορίες και ειδικότητες εργαζομένων. Ο ανωτέρω στόχος για να επιτευχθεί ήταν απαραίτητο να βρεθεί επιπλέον χρηματοδότηση, την οποία εξασφάλισε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με σημαντικό υποστηριχτή της προσπάθειας τον Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΘΑ Αντώνιο Οικονόμου. 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση της μεταρρύθμισης του καθεστώτος του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για το ΥΠΕΘΑ θα εκδοθεί επίσημα σύντομα και θα έχει αναδρομική ισχύ από την 1η.1.2024.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Τ.Κ.Ε - Υ.ΕΘ.Α

 Ο Προέδρος                                                Ο Γεν Γραμματέας

Θωμάς Αλατεράς                                          Φώτιος Δημόπουλος

                                                                    6934261339 & 6955080107                                                       6937433304