Αθήνα: 02-05-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι  Τεχνικοί,

Με αφορμή ερωτήματα συναδέλφων, σχετικά με την αξιολόγηση και την απεργία-αποχή στον νέο κύκλο αξιολόγησης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων ΥΕΘΑ (ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ), σας ενημερώνει για τα εξής:

Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.,  που συνεδρίασε στις 19/03/2019 στην Αθήνα, αποφάσισε τη συνέχιση της απεργίας – αποχής από την αξιολόγηση και κάλεσε τις Ομοσπονδίες και τα Πρωτοβάθμια Σωματεία του Δημόσιου Τομέα να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Το συνδικαλιστικό κίνημα είναι υπέρ της αξιολόγησης – αποτίμησης του έργου των Δημοσίων Υπηρεσιών και των Δημοσίων Υπαλλήλων, η οποία δεν θα είναι τιμωρητική και δεν θα συνδέεται με τη βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. θα λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή στελεχών στο Δημόσιο.

Η αξιολόγηση δεν πρέπει να οδηγεί στην απόλυση του υπαλλήλου, αλλά να οδηγεί στη βελτίωση των ικανοτήτων του, μέσω της διαδικασίας επιμόρφωσης.

Στόχος της αξιολόγησης, την οποία εμείς προτείνουμε, είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη, μέσω της βελτίωσης των δομών, αλλά και των ίδιων των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Συνεχίζουμε την ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ, στον νέο κύκλο αξιολόγησης, αφού παραμένουν οι προϋποθέσεις ως έχουν.

Δυναμώνουμε τη δράση μας με επιπλέον μέτρα για την επιτυχία του ΑΓΩΝΑ μας.

Στο πλαίσιο της παραπάνω απόφασης, στέλνουμε «δήλωση συμμετοχής στην Απεργία-Αποχή»,  ο κάθε συνάδελφος που συμμετάσχει στην Απεργία-Αποχή από την αξιολόγηση, να καταθέσει τη δήλωση συμμετοχής στην απεργία-αποχή, στις Διευθύνσεις Προσωπικού και Διοικητικού και θα λάβουν και πρωτόκολλο.

Η κατάθεση της «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ» που σας κοινοποιήσαμε, αποτελεί  ενισχυτικό μέτρο που μπορεί να αξιοποιηθεί από όσους, – ες το επιθυμούν.

Η Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ - ΥΕΘΑ υλοποιώντας την απόφαση της ΑΔΕΔΥ καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από την διαδικασία της αξιολόγησης και να μην συμπληρώνουν τα φύλλα αξιολόγησης.

                                   Από την  ΕΕ της Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-ΥΕΘΑ