Συνοπτικά οι αλλαγές:

1.  ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Α)  Βραχυχρόνιες: από 10 μέρες το χρόνο γίνονται 8. Σ αυτές περιλαμβάνονται και με υπεύθυνη δήλωση, οι οποίες από 4 γίνονται 2.

Β) Ο έλεγχος από ιατρό γίνεται υποχρεωτικός αφού: η τυχόν παράλειψή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου της διεύθυνσης διοικητικού.

2.  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ – ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ

Α) Κόβονται άδειες και παρατάσεις αδειών για μεταπτυχιακά μέχρι τις 31.12.2014 (εκτός από όσες δόθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου)

Β) Η άδεια εξετάσεων από 20 μέρες γίνεται 10 κάθε έτος. Για κάθε μέρα εξέτασης από 2 μέρες άδειας χορηγείται μόνο μια (1)  μέρα.

3. ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Α) Γίνεται πρόβλεψη για δίδυμα, τρίδυμα κλπ: Σε περίπτωση γέννησης διδύμων, τριδύμων κ.λπ. τέκνων χορηγείται επιπλέον άδεια ανατροφής χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός

Β)  Καταργείται το δικαίωμα στον σύζυγο να πάρει άδεια ανατροφής αν η σύζυγος του υπαλλήλου δεν εργάζεται και έχει σοβαρή πάθησης ή βλάβη και έχει κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού,

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ

Δεν χρειάζεται πλέον πιστοποιητικό υγείας από πρωτοβάθμια  υγειονομική  επιτροπή:

«Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί»

5. ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΕΠ

Με σύμφωνη γνώμη ΑΣΕΠ και του οικείου φορέα μπορεί να γίνονται προσλήψεις από επιλαχόντες προηγούμενων διαγωνισμών («και επί πλειόνων πινάκων»), αν δεν έχουν παρέλθει εννέα (9) μήνες από τη δημοσίευση των αντίστοιχων πινάκων διοριστέων

6. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Α) Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας (Ν. 3528/2007, άρθρο 103, ): «Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση» Προστίθεται και η περίπτωση γ της παρ. 1 του άρθρου 104  «υπάρχει βάσιμη υπόνοια για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή»

Β) Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή του υπαλλήλου κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ’ αυτού.

Γ) Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, . Η ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου κατατίθεται στο Δευτεροβάθμιο iv) Πειθαρχικό Συμβούλιο

Δ) Μπαίνουν σε δυνητική αργία και τα μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων όταν:

i) έχουν  παραπεμφθεί αμετακλήτως με την ιδιότητα του μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου και συλλογικού οργάνου εν γένει ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία

ii) έχει ασκηθεί με την ιδιότητα του μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου και συλλογικού οργάνου πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας.