Πέμπτη 22 Φεβρουάριος 2018

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  218                                           Αθήνα : 21-2-2014                                                

 

 ΠΡΟΣ:  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη

ΚΟΙΝ:

α. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

β. Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κα Φώφη Γεννηματά

γ. Ειδικό Γραμματέα ΥΕΘΑ κ. Αντώνιο Οικονόμου

δ.ΑΔΕΔΥ              

 

Θέμα: Νομοσχέδιο <<Διοικητικές απλουστεύσεις –Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση των διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α.161) και λοιπές ρυθμίσεις για την συγκριτική αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων με την χρήση της προκαθορισμένης ποσόστωσης>>.

Κύριε  Υπουργέ

Το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης είναι αντιπαραγωγικό και έχει τιμωρητικό χαρακτήρα για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.

Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζεται εκ των προτέρων πόσοι υπάλληλοι είναι οι άριστοι, πόσοι οι μέτριοι και πόσοι οι ανεπαρκείς και μάλιστα η Γενική Διεύθυνση να κάνει και κατανομή ποσοστών στις υφιστάμενες Μονάδες, έτσι δεν δίνεται το κίνητρο στους υπαλλήλους να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και μάλιστα αφαιρείται το κίνητρο και από αυτούς που εργάζονται ευσυνείδητα και φιλότιμα ,αυτοί όμως μπορεί να είναι περισσότεροι από το 25% που τίθεται ως όριο.

Το εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπει αλλαγές στην αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων και θεσπίζει ποσόστωση στη βαθμολογία σύμφωνα με την οποία ο Διευθυντής μιας υπηρεσίας υποχρεωτικά θα αξιολογήσει με 9-10 μόνο το 25% του προσωπικού, με 7-8 το 60%, ενώ το 15% που θα αξιολογηθεί με 6 και κάτω θα χαρακτηρισθεί υποχρεωτικά ως μειωμένων ικανοτήτων, ουσιαστικά θα οδηγηθεί στην απόλυση κατόπιν αξιολόγησης,  όπως απαιτούν καθημερινά οι διαμορφωτές της κοινής  γνώμης από τα μέσα μαζικής χειραγώγησης συνειδήσεων.

Πως μπορεί να είναι το νέο σύστημα ανεξάρτητο αμερόληπτο όταν οι δύο αξιολογητές που είναι σήμερα μειώνονται σε έναν, ο οποίος πιθανότατα να μην γνωρίζει ούτε κατ’ όψη τον αξιολογούμενο.

Είναι ξεκάθαρο ότι το νομοσχέδιο δεν έχει στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ή την εξάλειψη των αιτιών που οδηγούν στην υποβάθμιση αυτών των υπηρεσιών. Δεν έχει στόχο να γίνουν καλλίτεροι οι υπάλληλοι ούτε να αναβαθμισθούν οι δημόσιες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Η κυβέρνηση έχει βαφτίσει αξιολόγηση την μνημονιακή υποχρέωση των 15000 απολύσεων για το 2014 που συνδέονται και οι καταργήσεις –συγχωνεύσεις οργανισμών που υπηρετούν.

Επιδιώκεται με τον μανδύα της αξιολόγησης να επιβληθεί στους χώρους εργασίας ο νόμος του φόβου και της σιωπής στους δημοσίους υπαλλήλους, με αποτέλεσμα να αποδομίσει ακόνη περισσότερο τις υπηρεσίες αφού στην προσπάθεια να πετάξουν την καυτή πατάτα της κακής αξιολόγησης πολλοί υπάλληλοι θα υποκύπτουν σε πρακτικές υπονόμευσης του έργου συναδέλφων ή εμπλεκομένων υπηρεσιών.

Φαίνεται να αγνοείται ότι η πολυνομία, η πολυπλοκότητα της γραφειοκρατίας με νόμους , εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις (καμιά φορά αντιφατικές ) και η μη εφαρμογή της νέας τεχνολογίας σε όλες τις διαδικασίες είναι τα κυριότερα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης.

Φαίνεται να αγνοείται ότι στις Δημόσιες Υπηρεσίες το παραγόμενο έργο είναι μέσα από την συνεργασία των υπαλλήλων και των υπηρεσιών.

Ο στόχος της κυβέρνησης με την συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία δεν είναι η αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων, αλλά η νομιμοποίηση των διαδικασιών που οδηγούν στην ανεργία εκατοντάδες υπαλλήλους, η δημιουργία μιας μεγάλης δεξαμενής με χιλιάδες υπό απόλυση υπαλλήλους και κατά συνέπεια την εκχώρηση νευραλγικών και κερδοφόρων τομέων του Δημοσίου στο ιδιωτικό κεφάλαιο.

Γι’ αυτό η Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ ζητά:

-Την απόσυρση του άδικου συστήματος της συγκριτικής αξιολόγησης με τη χρήση προκαθορισμένης ποσόστωσης.

-Την εφαρμογή σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου για μια αποδοτική Δημόσια Διοίκηση, μέσα από διάλογο με συντονισμό από την ΑΔΕΔΥ όπου θα κληθούν και όλες οι ομοσπονδίες του δημοσίου να καταθέσουν προτάσεις ώστε να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο αξιολόγησης των υπαλλήλων.

-Την άμεση θεσμοθέτηση των νέων οργανισμών των υπουργείων .

Προτείνουμε να εξαιρεθεί το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση λόγω της συνυπηρέτησης στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού στο ίδιο αντικείμενο και με άνιση κατανομή στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού με αποτέλεσμα να καθίσταται η εφαρμογή του αντικειμενικά αδύνατη. Επίσης δεν υφίσταται στο ΥΕΘΑ Γενικές Διευθύνσεις , υπάρχουν Γενικά Επιτελεία ,Κλάδοι ,Ανεξάρτητες Μονάδες , Εργοστάσια όπου η φύση του αντικειμένου επιβάλλει την ομαδική δουλειά και την συνεργασία των τεχνικών υπαλλήλων πολλών ειδικοτήτων και κλάδων. Οι συνθήκες  ακραίου ανταγωνισμού θα έχει καταστροφικά για την παραγωγικότητα αποτελέσματα.

Η Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ παραμένει σταθερή στις θέσεις της για μία ανεξάρτητη δημόσια διοίκηση, ή οποία θα ελέγχεται από ανεξάρτητη αρχή υπό την βουλή  και οι Γενικοί Γραμματείς των υπουργείων θα είναι από την πυραμίδα της δημόσια διοίκησης . Εάν δεν απογαλακτισθεί η δημόσια διοίκηση από την κομματική –κυβερνητική εξουσία δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο έργο της και στις προσδοκίες των πολιτών.

 

Κύριε Υπουργέ

Προχωρήστε πρώτα στη δημιουργία ανεξάρτητης Δημόσιας Διοίκησης και στην αντικειμενική επιλογή των προσώπων για τις θέσεις ευθύνης και η Δημόσια Διοίκηση θα βρεί από μόνη της το δρόμο για να γίνει άριστη.

Αφήνετε το αρρωστημένο σώμα της ως έχει και προσπαθείτε να  ντύσετε κάποια σημεία για να διορθώσετε τα προβλήματά της  αλλά και εδώ δυστυχώς χρησιμοποιείται ρούχα κακής επιλογής.

                                     Για την ΕΕ της Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-ΥΕΘΑ

                   Ο                                                                              Ο

             Πρόεδρος                                                                Γεν. Γραμματέας

      Λ. Καράμπαρπας                                                       Χ. Κοντζιάς

     τηλ. 6983501845                                                        τηλ. 6983504367

 

 

Επικαιρότητα

Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης (των Δημοσίων Υπαλλήλων) της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015
Περισσότερα...
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη Στάσης Εργασίας Δευτέρα 15/01/2018
Περισσότερα...
Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά "Κανονικά η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας"

Περισσότερα...
Καλά Χριστούγεννα

 

Περισσότερα...
Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετική με την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Όραμα Ελπίδα
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με θέμα το προσχέδιο του οργανισμού του πολιτικού προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ

Περισσότερα...
Κοινό Δελτίο Τύπου της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με το Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλ/χων Μηχανικών Πολ. Αεροπορίας σε απάντηση των αναρτήσεων του Δημοσιογράφου Δ. Βερύκιου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (TWITTER)
Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Π.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΘΑ»

Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ημερίδας για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στο Πολεμικό Μουσείο τη Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Περισσότερα...
Ημερίδα για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ : ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ, ΠΕΕΕΠΜΑΕΤΤ/ΥΕΘΑ, ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΥΕΘΑ, Ένωση Τεχνικών ΠΝ, Σύνδεσμος Ιδιωτικού Προσωπικού ΝΣ
Περισσότερα...
Ανακοίνωση: Η Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ - ΥΕΘΑ υλοποιώντας την απόφαση της ΑΔΕΔΥ καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από την διαδικασία της αξιολόγησης
Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ απο τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 308 ΠΕΒ
Περισσότερα...
24ωρη Γενική Απεργία 17 Μαΐου
Περισσότερα...