ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 120                                            Αθήνα 10-3-2014

 

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο 

ΚΟΙΝ: -Ειδικό Γραμματέα  ΥΕΘΑ κ. Αντώνιο Οικονόμου

           -Οργανώσεις μέλη-ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ.

 

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις Προσωπικού Τεχνικών Κλάδων .

 

        Κύριε Υπουργέ  

Η μεγάλη αποχώρηση υπαλλήλων κυρίως από το δεύτερο εξάμηνο του 2010 λόγω συνταξιοδότησης συνεπικουρούμενη από την μετέπειτα εφαρμογή της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρεία) το 2011 έφθασε το ποσοστό κάλυψης του πολιτικού προσωπικού στο 52% με αποτέλεσμα οι ελλείψεις κυρίως σε τεχνικό προσωπικό να δημιουργούν  προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των εργοστασίων, των ναυστάθμων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής.  

Επειδή όμως οι αποχωρήσεις συνεχίζονται λόγω ωρίμανσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και δεν υπάρχει καμία αναπλήρωση με νέο προσωπικό τα προβλήματα αντί να αμβλύνονται γίνονται δυσμενέστερα.

Με την προκήρυξη 6Κ /2008 έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες, μέσω ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο ΥΠΕΘΑ εργαζομένων τεχνικών ειδικοτήτων απολύτως απαραίτητων για την ελάχιστη κάλυψη των κενών , οι οποίες πάγωσαν λόγω μνημονίου. Με δήλωσή του ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει εξαγγείλει ότι θα υλοποιηθούν οι προσλήψεις της 6Κ/2008 και ήδη ζητήθηκε και ολοκληρώθηκε η απογραφή των δικαιούχων των κατηγοριών ΠΕ ,ΤΕ και υπολείπεται αυτή της κατηγορίας ΔΕ.  

    Κύριε Υπουργέ

Επειδή οι ανάγκες σε τεχνικό προσωπικό είναι επιτακτικές παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου κατά προτεραιότητα υλοποιηθούν οι προσλήψεις της 6Κ/2008 για το ΥΠΕΘΑ, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί προ πολλού.       

Με εκτίμηση

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

                   Ο Πρόεδρος                                                    O    Γεν. Γραμματέας

        Λ. Καράμπαρπας                                                        Χ. Κοντζιάς

         τηλ. 6983501845                                         τηλ. 6983504367