Λήγει από αύριο η ειδική άδεια απουσίας που ίσχυε λόγω κορονοϊού για τους δημοσίους υπαλλήλους που ανήκαν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Η άδεια στόχευε στην προστασία των υπαλλήλων που θα είναι πιο ευάλωτοι σε μια ενδεχόμενη μόλυνσή τους από κορονοϊό.

διαβάστε όλη την εγκύκλιο