Ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνιος Οικονόμου στις 11 Νοεμβρίου 2020, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του, συνεχάρη τα μέλη της Ομάδας Εργασίας του Έργου «Δράσεις Ανάπτυξης Γνώσεων και Δεξιοτήτων για το Πολιτικό Προσωπικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» με Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με Κωδικό ΟΠΣ 5060273, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 754.362 €. Το εν λόγω έργο αφορά στην επιμόρφωση και πιστοποίηση 465 υπαλλήλων τεχνικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων και στη δημιουργία εργαστηρίου «Εκπαίδευσης στις Οπτικές Ίνες» στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του ΠΝ προς όφελος του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με τη χρηματοδότηση του έργου από πιστώσεις ΕΣΠΑ 2014-2020, εξασφαλίζεται σημαντικό οικονομικό όφελος για το ΥΠΕΘΑ, καθώς επιμορφώνεται μεγάλος αριθμός πολιτικού προσωπικού σε κρίσιμα τεχνικά αντικείμενα μηχανολογίας, βιομηχανικής ηλεκτρολογίας, αυτοματισμών, ηλεκτρονικής και επικοινωνιών χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

Οι καταρτιζόμενοι που θα διακριθούν σε κάποιο εκπαιδευτικό αντικείμενο θα λάβουν επιπρόσθετη εξειδικευμένη επιμόρφωση και πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης και άλλους φορείς, εξασφαλίζοντας εκπαιδευτική επάρκεια, χρήσιμη για την εκπαίδευση του λοιπού προσωπικού συναφών ειδικοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων.