Αθήνα: 3-11-2014

 

ΠΡΟΣ:1) Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

              Στρατηγό Μιχαήλ Κωσταράκο

             2) Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

            Αντιπτέραρχο (Ι) κ. Ευάγγελο Τουρνά

             3)Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

             Αντιναύαρχο κ. Ευάγγελο Αποστολάκη

             4) Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Στρατού

             Αντιστράτηγο κ. Χρήστο Μανωλά

 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση  γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες στο ΥΠΕΘΑ

 

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,

Η Ε.Ε. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. (Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-Υ.ΕΘ.Α.) που εκπροσωπεί  Τεχνικούς Υπαλλήλους στο ΥΠΕΘΑ επισημαίνει για μια ακόμη φορά ότι, οι μειώσεις από περικοπές στους μισθούς, η κατάργηση των δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας για τους Δημοσίους Τεχνικούς Υπαλλήλους οδήγησαν σε σημαντική μείωση του εισοδήματος μας.   

Ταυτόχρονα έχουμε δεχθεί μειώσεις στα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα μας, οι συνεχείς αυξήσεις των έμμεσων και των άμεσων  φόρων, αλλά  και η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης  έχουν δημιουργήσει  δυσβάστακτες συνέπειες στις οικογένειες μας.

Σαν να μην έφταναν αυτά, η παροχή γάλακτος στους δικαιούχους  υπαλλήλους που εργάζονται σε ανθυγιεινές  εργασίες. με βάση το Γενικό Κανονισμό  Τροφοδοσίας  των  Ενόπλων  Δυνάμεων (ΦΕΚ 294 Β/17-02-2009), έχει αδρανοποιηθεί αδικαιολόγητα για 2,5 χρόνια, στερώντας από τους εργαζόμενους που δουλεύουν σε αντίξοες και δύσκολες συνθήκες ακόμη και το γάλα που δικαιούνται και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας των.

Η  χορήγηση  γάλακτος  θεσμοθετήθηκε  λόγω  της  ιδιαιτερότητας  που  έχει  όταν  καταναλώνεται  πριν  και  μετά  από  τις  ανθυγιεινές  εργασίες,  που  παρέχουν  οι  τεχνικοί  υπάλληλοι  σε  δυσμενείς  συνθήκες  εργασίας,  να  θωρακίζει  τον  ανθρώπινο  οργανισμό  και  ταυτόχρονα  τον  βοηθά  να  αποβάλει  μεγάλη  ομάδα  βλαβερών  για  την  υγεία του  παθογόνων  στοιχείων. Συνεπώς  καθοριστική  σημασία  έχει  η  τακτική  χορήγηση  στους  δικαιούχους,  ώστε  να  καθίσταται χρήσιμη  η  χορήγηση  του. 

Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει τάση ομαλοποίησης της κατάστασης και παρόμοια ζητήματα που είχαν προκύψει στους Ο.Τ.Α. ο Υπουργός Εσωτερικών κ. ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ με νομοθετική πρωτοβουλία στο Άρθρο 31 παρ.3 ν.4258/2014 τακτοποιεί ακόμη και την εκκρεμότητα των παρελθόντων ετών για την χορήγηση του γάλακτος στους ΟΤΑ

Κύριε Αρχηγέ

Παρακαλούμε θερμά για την παρέμβασή σας προκειμένου υπάρξει άμεση επαναχορήγηση του γάλακτος στους εργαζόμενους,  που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και οι οποίοι λαμβάνουν το ανθυγιεινό επίδομα, γιατί οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στους χώρους αυτούς πρέπει να έχουν την προβλεπόμενη για την υγεία τους προστασία.  

 Με κάθε τιμή

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

                Ο  Πρόεδρος                                       Ο  Γεν. Γραμματέας 

       Λ. Καράμπαρπας                                              Χ. Κοντζιάς

         τηλ. 6983501845                                  τηλ. 6983504367