Διοίκηση της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Η Ομοσπονδία διοικείται από το Γενικό Συμβούλιο, ο αριθμός των μελών του καθορίζονται σε 25 και της 11 μελούς Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) η οποία εκλέγεται από το Γενικό Συμβούλιο