Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ

1

Καράμπαρπας Λεωνίδας

Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ

2

Γεωργίου Γεώργιος

Αντιπρόεδρος ΓΕΣ της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο 308 ΠΕΒ

3

Βαλής Ευστράτιος

Αντιπρόεδρος ΓΕΑ της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στη Σ.Ι.

4

Φραγκεδάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος  ΓΕΝ της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο Ν/Κ

5

Αλατεράς Θωμάς

Γεν. Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο Ν/Σ

6

Δημόπουλος Φώτης

Αν. Γεν. Γραμματέας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο 301 ΕΒ

7

Λάσκαρης  Ιωάννης

Ειδικός Γραμματέας        της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί ΚΕΑ

8

Τσαλαβούτας  Γεώργιος

Ταμίας της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο ΚΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

9

Παπαδάκος  Λάμπρος

Αν. Ταμίας
της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο Ν/Σ

10

Χαντζησοφιανός  Χρήστος

Υπεύθυνος Υγιεινής & Ασφάλειας
της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο Ν/Σ

11

Λαγουδάκης  Ιωάννης

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Υπηρετεί στη 128 ΣΕΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙ

Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ

1

Ανθiτης  Μιχαήλ

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο ΣΜΥΑ Α.Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2

Βαμβακίδου Ιωάννα

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο ΤΥΕΣ

3

Κατσαρού  Ελένη

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο  Μ.ΓΕΑ. Β5

 

Τσαρούχης Νικόλαος

Αναπληρωματικό Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Υπηρετεί 124ΠΒΕ