Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

1

Αλατεράς Θωμάς

Πρόεδρος

Υπηρετεί στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας

2

Γεωργίου Γεώργιος

Αντιπρόεδρος ΓΕΣ

Υπηρετεί στο 308 ΠΕΒ

3

Κουλουριώτης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος ΓΕΑ

Υπηρετεί στο

ΚΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

4

Φραγκεδάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος ΓΕΝ

Υπηρετεί στο Ναύσταθμο Κρήτης

5

Δημόπουλος Φώτης

Γενικός Γραμματέας

Υπηρετεί στο

301 ΕΒ

6

Λάσκαρης Ιωάννης

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας

Υπηρετεί στο

791 ΤΕΦ

7

Χαντζησοφιανός Χρήστος

Ειδικός Γραμματέας

Υπηρετεί στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας

8

Τσαλαβούτας Γεώργιος

Ταμίας

Υπηρετεί στο

ΚΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

9

Παπαδάκος Λάμπρος

Αναπληρ. Ταμίας

Υπηρετεί στο Ναύσταθμο Σαλαμίνας

10

Προίσκος Δημήτριος

Υπεύθυνος Υγιεινής & Ασφάλειας

Υπηρετεί στο

ΚΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

11

Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Υπηρετεί στη

Σχολή Ικάρων

 

Ελεγκτική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

1

Ανθiτης Μιχαήλ

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο

ΣΜΥΑ Α.Β ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ

2

Μπαρδατσόγλου Αναστάσιος

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο

251 ΓΝΑ

3

Κουρέσκας Λάζαρος

Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής

Υπηρετεί στο

308 ΠΕΒ