Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ

1

Ζάχος  Σταύρος

Πρόεδρος

Υπηρετεί στο 308 ΠΕΒ

2

Σελτσιώτης  Δημήτριος

Α΄ Αντιπρόεδρος

υπηρετεί  στο 251 ΓΝΑ

3

Παππάς  Κωνσταντίνος

Β΄ Αντιπρόεδρος

υπηρετεί στο ΤΕΠ/ΓΕΕΘΑ

4

Σεληθωμάς  Σάββας

Γραμματέας

Υπηρετεί στο Ν/Σ

5

Μαρινάκης  Εμμανουήλ

Αν. Γραμματέας του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο ΚΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

6

Δεσποτόπουλος  Ιωάννης Ειδικός Γραμματέας Α΄ του Γενικού Συμβουλίου Υπηρετεί  στη 124 Π.Β.Ε.

7

Παπαδόπουλος  Κωνσταντίνος

Ειδικός Γραμματέας Β΄ του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο Ν/Σ

8

Λάσκαρης  Ιωάννης

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο 791 ΤΕΦ

9

Φραγκιαδάκη  Ελευθερία

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο Ν/Κ

10

Λαγουδάκης  Ιωάννης

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στη 128 ΣΕΤΗ ΚΑΒΟΥΡΙ

11

Βαλής  Ευστράτιος

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στη Σ.Ι.

12

Καράμπαρπας  Λεωνίδας

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο ΓΕΑ/ΥΠΕΠΑ

13

Γεωργίου  Γεώργιος

 

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο 308 ΠΕΒ

14

Φραγκεδάκης  Νικόλαος

 

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο Ν/Κ

15

Αλατεράς  Θωμάς

 

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο Ν/Σ

16

Δημόπουλος  Φώτης

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο 301 ΕΒ

17

Τσαλαβούτας  Γεώργιος

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο  ΚΕΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

18

Παναγιωτόπουλος  Χαράλαμπος

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στη Σ.Ι

19

Χαντζησοφιανός  Χρήστος

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

Υπηρετεί στο Ν/Σ

20

Παπαδάκος  Λάμπρος

Μέλος του Γενικού Συμβουλίου

<