Το υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε ήδη εγκύκλιο, η οποία προβλέπει τον τρόπο που θα δίνονται οι άδειες ειδικού σκοπού στους γονείς υπαλλήλους του δημοσίου τομέα.
πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε ολόκληρη