Υπουργική Απόφαση ΔΑΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561/2007 - Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους.

κατεβάστε απο το ΕΛΥΝΙΑΕ το πλήρες κείμενο

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/1613b_07.1195110952088.pdf