1.    Υπηρεσία των Αναλυτικών Φύλλων Μισθοδοσίας του Προσωπικού Γενικού Επιτελείου Στρατού

Δικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία έχει το προσωπικό του ΓΕΣ που μισθοδοτείται από τον ΟΛΚΕΣ, όπως παρακάτω:

https://anfm.army.gr/index.php?task=login

 

2.    Υπηρεσία των Αναλυτικών Φύλλων Μισθοδοσίας του Προσωπικού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Δικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία έχει το προσωπικό που μισθοδοτείται από το ΓΕΝ

https://anfm.hellenicnavy.gr

 

3.    Υπηρεσία των Αναλυτικών Φύλλων Μισθοδοσίας του Προσωπικού Γενικού Επιτελείου

Δικαίωμα πρόσβασης στην Υπηρεσία έχει το προσωπικό που μισθοδοτείται από το ΓΕA

https://pay.haf.gr/login