ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 224                                                                         Αθήνα:19-08-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Αντικατάσταση των αδειών άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4314/Α/265/23-12-2014, όλες οι παλαιές επαγγελματικές άδειες των υδραυλικών, των πρακτικών μηχανικών, των ηλεκτροσυγκολλητών, των οξυγονοκολλητών και των καυστηρατζήδων, πρέπει να αντικατασταθούν με τις νέες επαγγελματικές άδειες.

Επίσης  πρέπει να γίνει αντιστοίχιση των παλαιών  επαγγελματικών αδειών των ψυκτικών και των χειριστών μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων με τις νέες επαγγελματικές άδειες, 

Παρακαλούνται οι παραπάνω  επαγγελματίες συνάδελφοι που δεν έχουν υποβάλει ακόμα αιτήσεις, να προσέλθουν για αυτό στα Τμήματα Επαγγέλματος των Διευθύνσεων Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων της αρμόδιας Περιφέρειας που ανήκει ο κάθε τεχνικός υπάλληλος.

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Λ. Καράμπαρπας
Θ. Αλατεράς
τηλ. 6983501845
τηλ. 6955080107