Αρ.Πρωτ: 221                                                               Αθήνα: 20/05/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τεχνικών Κλάδων Εργαζομένων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας  την Τέταρτη 20 Μαΐου 2015 είχε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τον Αναπληρωτή Υπουργό κ.Γεώργιο Κατρούγκαλο. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα, ο κ. Υπουργος άκουσε προσεκτικά τα αιτήματα που του θέσαμε και ζητήσαμε την παρέμβαση του, προκειμένου δρομολογηθεί η επίλυσή τους.

  •          Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων από τους επικείμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, για την αντιμετώπιση της ερήμωσης των Εργοστασίων, Ναυστάθμων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της εφεδρείας της διαθεσιμότητας και των  μαζικών  συνταξιοδοτήσεων τα τελευταία πέντε χρόνια  του μνημονίου.
  •          Άμεση ορκωμοσία όσων εργαζομένων έχουν κριθεί διοριστέοι από παλιότερους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π. για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ( 5Κ2009, 6Κ2008).
  •          Έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από το Ν.4024/2011 για την αναγνώριση μέχρι 7 χρόνια προϋπηρεσίας στον Ιδιωτικό Τομέα.
  •          Να ενεργοποιηθεί εκ΄ νέου η διαδικασία που είχε ξεκινήσει και διακόπηκε, λόγω των κοινοβουλευτικών εκλογών, για την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας προκειμένου να γίνει  εξαλειφθούν οι  αδικίες που είχαν εντοπιστεί μετά την εφαρμογή της υφιστάμενης ΚΥΑ.
  •          Έκδοση  Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται από τον ισχύοντα δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα στην παρ.5 του άρθρου 48, που προβλέπει να προσαυξάνεται η κανονική άδεια των υπαλλήλων που ασχολούνται σε Επικίνδυνες και Ανθυγιεινές Εργασίες.
  •         Κατάργηση του Ν.4250/2014 για την συγκριτική «αξιολόγηση», καθώς επίσης και τη βαθμολογία των υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ, του έτους 2013, που πραγματοποιήθηκε  σύμφωνα με το ανωτέρω νόμο. Στο νέο σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες των Ενόπλων Δυνάμεων.
  •           Ζητούμε Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο, είναι σημαντικό να υπάρξει διάλογος, ώστενα διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιομε την συμβολήτου συνδικαλιστικού κινήματος και της επιστημονικής κοινότητας. 
  •           Κατάργηση του Μισθολογίου της φτώχειας και της εξαθλίωσης (Ν.4024/2011) άμβλυνση των μεγάλων μισθολογικών διαφορών στο Δημόσιο. Άρση της μισθολογικής και βαθμολογικής καθήλωσης με την επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια και βαθμούς με βάση την πραγματική προϋπηρεσία. Ακώλυτη μισθολογική - βαθμολογική εξέλιξη με την άμεση κατάργηση κάθε διάταξης που συνδέει το μισθό - βαθμό με την αξιολόγηση. 

Για την Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας

Θ. Αλατεράς

τηλ. 6983501845

τηλ. 6955080107