Δελτίο Τύπου από το Γραφείο της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ

     Γνωρίζεται ότι, κατόπιν σχετικής πρότασης της Ειδικής Γραμματέα ΥΠΕΘΑ και αντίστοιχης ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας από τον κ. ΥΕΘΑ, με το άρθρο 43 του πρόσφατα ψηφισθέντος ν.4609/2019 (Α΄67), προστέθηκε παράγραφος στο άρθρο 5 του ν.2292/1995 «Περί Οργάνωσης και Λειτουργίας ως εξής:

     «25. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Ανώτατου Συμβουλίου ή του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και γνωμάτευση του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) καθορίζονται οι Μονάδες και οι Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων πουν λειτουργούν σε δωδεκάωρη και εικοσιτετραωρη βάση.»

     Η ανωτέρω διάταξη εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να καθορίζει με σχετική απόφασή του, τις Μονάδες-Υπηρεσίες του Υπουργείου για τις οποίες υφίσταται αναγκαιότητα λειτουργίας τους σε δωδεκάωρη και εικοσιτετράωρη βάση δεδομένου ότι, μέχρι έκδοσης της σχετικής διάταξης δεν υφίστατο αντίστοιχο κανονιστικό πλαίσιο.

                                                                                                                                                                                                     Αθήνα, 03 Ιουνίου 2019

                                                                                                                                                                                                   Ειδική Γραμματέας ΥΠΕΘΑ

                                                                                                                                                                                                     Καλλιόπη Παπαλεωνίδα