ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:366                                                                         Αθήνα: 18-09-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, το προεδρείο της Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ συναντήθηκε με νέο  Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΘΑ  κ. Αντώνιο Οικονόμου.

Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και η συζήτηση επικεντρώθηκε στα θέματα που απασχολούν τους τεχνικούς υπαλλήλους στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αποτελούν, για την Τεχνική μας Ομοσπονδία, την αιχμή του δόρατος στο διεκδικητικό της πλαίσιο όπως:

  •  Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού
  •  Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας
  • Ένταξη των Τεχνικών Υπαλλήλων στα Βαρέα Επικίνδυνα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, Χορήγηση ΜΑΠ, καθιέρωση οργανωτικών μέτρων για την προστασία από τους εργασιακούς κινδύνους.
  • Αναβάθμιση των εργοστασίων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής, Αξιοποίηση των γραπτών εκτιμήσεων των τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας.
  • Βελτίωση της μέριμνα του πολιτικού προσωπικού με αντίστοιχες παροχές με του στρατιωτικού προσωπικού. Επανέναρξη του προγράμματος των παιδικών κατασκηνώσεων.
  • Οικονομική κατάσταση των ταμείων αρωγής του Στρατού και της Αεροπορίας.
  • Υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας για ρύθμιση ειδικών θεμάτων του πολιτικού προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ.
  • Επανέναρξη χορήγησης φύλλων πορείας στις περιόδους των εορτών

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

O Πρόεδρος

O Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας

Θ. Αλατεράς