Αρ. Πρωτ.:431                                                                                              Αθήνα:18-11-2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

               Η κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε εξοπλιστική ενίσχυση και αναβάθμιση του πολεμικού υλικού και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, με παράλληλη ανανέωση σε στρατιωτικό προσωπικό. Αποτελεί κοινή μας επιδίωξη και προτεραιότητα, η σταθερή άνοδος της ποιότητας των μέσων και των υποδομών των Ε.Δ., καθώς και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν στην πατρίδα , με στόχο την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

               Στο πλαίσιο αυτό, η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ επανερχομένη σε πάγιο αίτημα μας, απέστειλε επιστολή την 1η Οκτωβρίου 2020 προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του πολιτικού προσωπικού, σε όλες τις βαθμίδες με ιδιαίτερη έμφαση στο τεχνικό προσωπικό, που αποτελεί την πλειοψηφία του προσωπικού των παραγωγικών βάσεων των Ε.Δ., στοχευμένο στο νέο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

               Τα αναφερόμενα στην επιστολή ποσοστά επάνδρωσης, είναι καταδεικτικά διότι αποδεικνύουν την ερήμωση των εργοστασίων, των ναυστάθμων και των μονάδων συντήρησης και επισκευής των Ενόπλων Δυνάμεων. Τα  εργοστάσια βάσης του Στρατού και της Αεροπορίας και οι Ναύσταθμοι του Πολεμικού Ναυτικού όπως είναι προφανές, αποτελούν τις  βασικές μονάδες συντήρησης και επισκευής του πολεμικού υλικού, στηρίζουν και εγγυώνται το αξιόμαχο των μέσων των Ε.Δ. και κατ’ επέκταση θωρακίζουν την άμυνα της χώρας.

               Έτσι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη επάνδρωσης των κενών οργανικών θέσεων του πολιτικού προσωπικού το συντομότερο με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, κυρίως τεχνικών ειδικοτήτων. Η παρουσία του Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι καθοριστική και υψίστης στρατηγικής σημασίας σε περιόδους εντάσεων και γενικότερης αστάθειας, διότι διαθέτουν την πολύτιμη εμπειρία και έχουν πιστοποιημένες γνώσεις προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με υπευθυνότητα και αίσθημα ευθύνης.

               Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία από τους ασφαλιστικούς φορείς, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουν αποχωρίσει από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση εκατοντάδες εργαζόμενοι. Η προαναφερόμενη διαπίστωση σε συνδυασμό με μηδαμινή αναπλήρωση από νέο προσωπικό αποδυναμώνουν τον οργανωτικό ιστό των υπηρεσιών μας και αναδεικνύουν την αναποτελεσματική πολιτική που εφάρμοσαν μέχρι σήμερα όλες οι ηγεσίες του ΥΠΕΘΑ. Η εφαρμογή της κινητικότητας στο Δημόσιο δεν επαρκεί ώστε να στελεχωθούν οι υπηρεσίες μας, κυρίως με υπαλλήλους τεχνικών ειδικοτήτων που αποτελούν τα μεγαλύτερα ποσοστά των συναδέλφων που αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας προς συνταξιοδότηση. Επιπλέον μεγάλο προβληματισμό προκαλεί ότι στο υπηρετών πολιτικό προσωπικό, ο μέσος όρος ηλικίας του είναι πάνω από την ηλικία των 50 ετών. Παράλληλα μεγάλο είναι και το ποσοστό των συναδέλφων μας, που σύντομα θα βγουν από την ενεργό δράση αφού πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν.

               Ενώ επικρατεί η παραπάνω κατάσταση στις Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννης Βρούτσης, συνέστησε τη Διαρκή Επιτροπή Κρίσεως Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων ως γνωμοδοτική επιτροπή για την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την ένταξη χώρων εργασίας και ειδικοτήτων στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (Β.Α.Ε). Οι εργασίες της ανωτέρω επιτροπής έχουν ξεκινήσει, καλώντας τους συνδικαλιστικούς φορείς των υγειονομικών, ώστε να παρουσιάσουν τις θέσεις και τους λόγους ένταξης στα Β.Α.Ε του κλάδου των υγειονομικών.

               Η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ έχει αποστείλει έγγραφο από 25 Αυγούστου 2020, ζητώντας να ορισθεί συνάντηση με την επιτροπή των Β.Α.Ε για να παρουσιάσουμε τις ιδιαιτερότητες των εξειδικεύσεων και των χώρων εργασίας του ΥΠΕΘΑ, ώστε να αξιολογηθούν από την επιτροπή και να ενταχθούν οι τεχνικές ειδικότητες και οι χώροι εργασίας στα Β.Α.Ε.

               Επιπροσθέτως, με επιστολή μας στις 22 Οκτωβρίου 2020 προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, εκφράσαμε την αγωνία όλου του τεχνικού πολιτικού προσωπικού, αναμένοντας να αναληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε να αξιολογηθούν αυτή την χρονική περίοδο, οι τεχνικές ειδικότητες και οι χώροι εργασίας του ΥΠΕΘΑ, από την Επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας για ασφαλιστική ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.

 Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

               Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί και μελετά ανελλιπώς τις εξελίξεις. Η συμμετοχή μας σε όλα τα συνδικαλιστικά επίπεδα, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία και επαφή με τις ιδιαιτερότητες των χώρων εργασίας του ΥΠΕΘΑ, γνωρίζοντας το σύνολο των τεχνικών ειδικοτήτων και τη γνώση του θεσμικού πλαισίου της συνταξιοδοτικής ένταξης στα ΒΑΕ έχουμε αποκρυσταλλωμένες απόψεις σχετικά με το θέμα. Με επιστολή μας στις 16 Νοεμβρίου 2020 προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, καταθέσαμε πρόταση για την συνταξιοδοτική ένταξη στα ΒΑΕ των υπηρετούντων τεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων στο ΥΠΕΘΑ, με ασφαλιστικό φορέα του τ.Δημοσίου, την οποία την κοινοποιήσαμε και στο Υπουργό Εργασίας.

 Είμαστε αισιόδοξοι ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ να προβεί σε ανάλογες πρωτοβουλίες προς τους αρμοδίους φορείς για αυτά τα φλέγοντα προβλήματα.

 

 Για την Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ