Παρασκευή 22 Ιούνιος 2018

Αρχικά  η υπηρεσία σύστησε επιτροπή σε κάθε επιτελείο προκειμένου να εκπονήσει πόρισμα σχετικά με το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Τα επιμέρους πορίσματα στη συνέχεια θα ενοποιούνταν διακλαδικά, ώστε συντονισμένα να συγκροτηθεί μια ενιαία πρόταση για όλους τους εργαζόμενους στο ΥΕΘΑ. Πριν όμως ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ξεκίνησε από το ΥΠ. ΟΙΚ. η σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ που ανέφερε ότι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι το ΓΕΝ, ΓΕΣ , ΓΕΑ, θα λάμβαναν το υψηλότερο χρηματικό ποσό που προβλεπότανε, δηλαδή 150 ευρώ. Το Υπουργείο Εσωτερικών διαφώνησε με αυτό το αρχικό σχέδιο, με την πρόφαση ότι ο όρος τεχνικοί υπάλληλοι ΓΕΝ, ΓΕΣ , ΓΕΑ είναι πολύ γενικός και θα προέκυπταν τάχα ασάφειες κατά την εφαρμογή. Ταυτόχρονα εξέφραζαν και τον προβληματισμό τους, ότι υπηρετούν και σε άλλα Υπουργεία τεχνικοί υπάλληλοι οι οποίοι έχουν αποκλειστεί από την χορήγηση του ανθυγιεινού επιδόματος. Έτσι το Υπουργείο Εσωτερικών  προσχώρησε σε σύνταξη και τελικά ψήφιση διαφορετικής ΚΥΑ από την αρχική, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι προτάσεις των αρμόδιων επιτροπών και του συνδικαλιστικού κινήματος, που «τσουβάλιαζε όλες τις ειδικότητες στην δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στα 70 ευρώ. Η Ομοσπονδία μας με παρεμβάσεις ζήτησε από τον ΥΕΘΑ αφενός να μην συνυπογράψει μια τέτοια απόφαση, αφετέρου να προωθήσει πρόταση για τροποποίηση της ΚΥΑ για το ανθυγιεινό επίδομα.

Τελικά καταφέραμε να ψηφιστεί τροποποίηση της αρχικής που την βελτιώνει σε αρκετά σημεία, ωστόσο από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το Υπ. Οικονομικών προσεγγίζει το θέμα μόνο δημοσιονομικά με αποτέλεσμα να μην εισακουστούν οι προτάσεις μας και να χορηγηθεί σε κάποιες ειδικότητες κουτσουρεμένο επίδομα φιλοδώρημα, ενώ κάποιες άλλες ειδικότητες δεν  συμπεριλήφθηκαν καθόλου.

 

                                                                              Αθήνα  2-3-2012

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτριο Αβραμόπουλο

ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Συνάντηση

Κύριε Υπουργέ ,

Με προηγούμενη επιστολή μας είχαμε ζητήσει την άμεση προσωπική σας παρέμβαση για να αποφευχθούν τυχόν τροποποιήσεις στο αρχικό σχέδιο της ΚΥΑ για τον καθορισμό του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ από την οποία προκύπτει ότι δεν καλύπτεται όλο το δικαιούμενο προσωπικό του ΥΕΘΑ, καθώς και ότι ορισμένοι έχουν ενταχθεί σε λάθος κατηγορία, παρακαλούμε για άμεση συνάντηση με το προεδρείο της ομοσπονδίας μας.

                                       Με κάθε τιμή και εκτίμηση

                                     Για την Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

        Ο Πρόεδρος                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

   Λ. Καράμπαρπας                                                                          Χ.Κοντζιάς

 Με βάση τις νέες ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύουν από 1/5/2012, το μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας για τους μόνιμους και δόκιμους πολιτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου (ΙΔΑΧ - ΙΔΟΧ) είναι ως εξής:


α) Κατηγορία Α΄ σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) Κατηγορία Β΄ σε εβδομήντα (70) ευρώ.

γ) Κατηγορία  Γ΄ σε τριάντα πέντε (35) ευρώ.
 
  Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:
  α) Το προσωπικό νοσηλευτικής υπηρεσίας, εργαστηρίων και καθαριότητας, οι απασχολούμενοι αποκλειστικά σε ακτινολογικούς θαλάμους και εμφανίσεις, οι οδηγοί και βοηθοί ασθενοφόρων - διασώστες και οι συντηρητές πειραματόζωων των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.
  Οι Θαλαμηπόλοι Ψυχιατρικών Νοσοκομείων και Κλινικών.
  β) Οι απασχολούμενοι στην Α’ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
  γ) Το προσωπικό που απασχολείται στη συγκομιδή και αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, καταστροφή απορριμμάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των μέσων καθαριότητας και με το πλύσιμο αυτών, καθώς και οι οδοκαθαριστές, οι εργάτες αφοδευτηρίων, οι χειριστές μηχανικών σαρώθρων, οι εργάτες ταφής και εκταφής νεκρών, οι καθαριστές οστών, οι εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, οι τοποθετητές μαρμάρων και πλακών, οι κατεργαστές και κόπτες μαρμάρων, οι σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών, οι εναερίτες ηλεκτρολόγοι, οι εργάτες και τεχνίτες αποχέτευσης, οι οδηγοί ανοιχτών φορτηγών και βαρέων φορτηγών μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων και οι χειριστές μηχανημάτων έργου.
  δ) Το προσωπικό των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
  ε) Οι οδηγοί ειδικών οχημάτων μεταφοράς πυρομαχικών και ειδικών εύφλεκτων καυσίμων.

στ) Οι πυροτεχνουργοί, ναρκαλιευτές, καμινευτές,λεβητοποιοί, οξυγονοκολλητές, συγκολλητές μετάλλων, αναμεταλλωτές, χύτες μετάλλων, επιμεταλλωτές, ελασματουργοί, σφυροκοπανιστές, υφαλοχρωματιστές, υαλουργοί, χαλκουργοί, σωληνουργοί, δεξαμενιστές, επενδυτές λεβήτων, χειριστές μηχανημάτων αμμοβολής, τεχνίτες αντιδιαβρωτικής προστασίας, χρώστες δια συσκευών ψεκασμού (πιστολαδόροι), τεχνίτες θερμικών κατεργασιών, επικινικελωτές, σαπωνοποιοί, εργατοτεχνικό προσωπικό απασχολούμενο σε συσσωρευτές, οι τεχνίτες κατασκευής αρβυλών και απαρτίων, οι τεχνολόγοι μηχανικοί αεροσκαφών και ελικοπτέρων (ΑΦ−ΕΠ), οι τεχνολόγοι μηχανικοί, οι τεχνικοί ΑΦ−ΕΠ και οι μηχανικοί πλοίων και υποβρυχίων που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Οι απασχολούμενοι στην παραγωγή ιατρικού οξυγόνου και οι τεχνίτες παροχής αερίων νάρκωσης του ΥΠΕΘΑ.
ζ) Ηλεκτρονικοί και τεχνίτες αεροσκαφών, Η/Ν συσκευών, εφαρμοστές, οπλουργοί, λεμβουργοί, λιπαντές − απολιπαντές, μηχανικοί και τεχνίτες αρμάτων − βαρέων
οχημάτων − αυτοκινήτων − οχημάτων πάσης φύσεως επί όλων των μερών αυτών, μηχανοτεχνίτες, μηχανικοί και τεχνίτες μηχανών εσωτερικής καύσεως, τεχνίτες και
ελεγκτές ΜΕΚ, πρακτικοί μηχανικοί, ψυκτικοί πλοίων και οπλικών συστημάτων, διανάκτες καυσίμων, χειριστών εγκαταστάσεων αγωγών καυσίμων και αντλιοστασίων καυσίμων, συντηρητές και χειριστές μηχανημάτων, τεχνίτες σωστικών μέσων, τορναδόροι, τορνευτές, φανοποιοί, τεχνίτες υδραυλικών συστημάτων απασχολούμενοι σε οικοδομές και υπόγεια δίκτυα, τεχνίτες πυροσβεστήρων, τεχνίτες σιδηροβιομηχανίας, εργαλειομηχανών, οργάνων ακριβείας − οπτικών μέσων, πυροβόλων, ελαστικών, αναγομωτές, ελαστικών επισώτρων, θερμαστές, κλιβανιστές, ρεκτιφιαδόροι, τεχνικοί ηλεκτρολογίας (ηλεκτροτεχνίτες και ηλεκτρολόγοι μηχανών − αρμάτων − οχημάτων μάχης και μη μάχης − εγκαταστάσεων και δικτύων − αυτοκινήτων − οχημάτων − Η/Ζ − περιελίξεων) που
απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια και σε συνεργεία περιοχής του ΥΠΕΘΑ. 

 


  Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:
  α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων, των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της Χώρας, του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας, των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Ν.Π.Δ.Δ. του Τομέα Πρόνοιας και των Αγροτικών Ιατρείων τα οποία υπάγονται στα Δημόσια Νοσοκομεία.
  β) Οι απασχολούμενοι στη Β΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
  γ) Το απασχολούμενο προσωπικό στα εργαστήρια Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας και Περιγραφικής Ανατομικής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών.
  δ) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια. Οι χημικοί μεταλλουργοί που απασχολούνται μόνο με την εξόρυξη, καμινεία και τον εμπλουτισμό μεταλλευμάτων. Το προσωπικό που απασχολείται στα εργαστήρια βιομηχανικής και ραδιολογικής ακτινοβολίας και το προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγή βερνικιών και χρωμάτων εκτός των πακεταριστών.
  ε) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων.
 στ) Οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι ψυκτικοί και οι σιδηρουργοί που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια
− Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. Οι τεχνίτες ορθοπεδικών μηχανημάτων και ειδών που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια και σε συνεργεία περιοχής του ΥΠΕΘΑ.
  ζ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων. Οι τεχνίτες οικοδομικών εργασιών που απασχολούνται σε οικοδομικές εργασίες στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις
 η) Οι υποδηματοποιοί που απασχολούνται στα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής και οι αρτεργάτες- αρτοποιοί στα εργαστήρια παραγωγής άρτου και διπυρίτη άρτου. Το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στις κορυφές των βουνών (RADAR), σε εγκαταστάσεις με κεραίες λήψης − εκπομπής, καθώς και κάτω από την
επιφάνεια της γης.


   Στην κατηγορία Γ’ περιλαμβάνονται οι κάτωθι ειδικότητες:
  α) Οι απασχολούμενοι στην Γ΄ Ζώνη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.).
  β) Το προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και το προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολούνται αποκλειστικά με τυπογραφικές εργασίες, καθώς και το προσωπικό των Τμημάτων Φωτοστοιχειοθεσίας και Τυπογραφικής Διαμόρφωσης των Ηλεκτρονικών και Εντύπων Εκδόσεων και Εκτύπωσης και Βιβλιοδετικών Εργασιών της Διεύθυνσης Στατιστικής Πληροφόρησης και Εκδόσεων της πρώην Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΛΣΤΑΤ).
 γ) Το προσωπικό των Τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ που απασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία, εκτύπωση, τυπογραφικές εργασίες, καθώς και εκτύπωση γεωγραφικών και ωκεανογραφικών χαρτών.

 

δ) Οι ψήστες και οι λατζέρηδες που απασχολούνται στις Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης, Στρατιωτικές Μονάδες, Λέσχες, Θέρετρα και οι εργάτες και
αποθηκάριοι των αποθηκευτικών χώρων των Ενόπλων Δυνάμεων που απασχολούνται με την φόρτωση − εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Οι εργάτες πλυντηρίων που απασχολούνται με την πλύση και το σιδέρωμα φορμών εργασίας προσωπικού σε ηλεκτροκίνητα πλυντήρια άνω των 20 κιλών (υπό την προϋπόθεση να απασχολούνται στο πλύσιμο κατά τουλάχιστον το 1/3 της απασχόλησής τους) στις Στρατιωτικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης και υπηρεσίες ενόπλων Δυνάμεων.

 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

 

  Το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται δεν καταβάλλεται στο διοικητικό προσωπικό των φορέων που αναφέρονται σε αυτήν.
   Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού), σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
  Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

 

 

 

 

 

Επικαιρότητα

Επιστολή προς Ομοσπονδίες – Συνεχίζουμε την απεργία – αποχή από την αξιολόγηση
Περισσότερα...
Επιστολή προς Υπουργούς – Αίτημα για αποστολή πορίσματος επιτροπής για ΒΑΕ
Περισσότερα...
Στάση Εργασίας την ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΗ 2018 ώρα 12:30 για την κατοχύρωση και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος
Περισσότερα...
Ευχές Πάσχα 2018
Περισσότερα...
Ταμείο Αρωγής Πολιτικών Υπαλλήλων ΥΕΘΑ/ΓΕΣ
Περισσότερα...
Παράσταση διαμαρτυρίας για την επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία Τρίτη 3 Απριλίου 2018
Περισσότερα...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 2018
Περισσότερα...
Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης (των Δημοσίων Υπαλλήλων) της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015
Περισσότερα...
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη Στάσης Εργασίας Δευτέρα 15/01/2018
Περισσότερα...
Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά "Κανονικά η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας"

Περισσότερα...
Καλά Χριστούγεννα

 

Περισσότερα...
Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετική με την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Όραμα Ελπίδα
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με θέμα το προσχέδιο του οργανισμού του πολιτικού προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ

Περισσότερα...
 

Ειδησεις απο το in.gr

Δεν βρέθηκε ροή.