ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. 119                                            Αθήνα 10-3-2014

 

ΠΡΟΣ: Ειδικό Γραμματέα  ΥΕΘΑ κ. Αντώνιο Οικονόμου

ΚΟΙΝ: α. Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο 

           β. Διεύθυνση πολιτικού προσωπικού/ΓΕΣ

            γ. Διεύθυνση πολιτικού προσωπικού/ΓΕΑ

           δ. Διεύθυνση πολιτικού προσωπικού/ΓΕΝ

           ε. Οργανώσεις μέλη-ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ.

ΘΕΜΑ: Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

  ΣΧΕΤ: α. ΚΥΑ 2/16519/0022/24-2-2012 (ΦΕΚ Β΄465) 

              β. ΚΥΑ 2/310881/0022/30-4-2012 (ΦΕΚ Β΄1399)

              γ. Ν. 4235/2014/(ΦΕΚ 32/Α’/11-2-2014

              δ. Αρ. Πρωτ. Οικ 2/17087/0022/24/02/2014/Γ.Λ.Κ /Γ.Δ.Μ./22η Μισθ.

           Κύριε Ειδικέ 

Στις σχετ. ΚΥΑ  (α),(β) υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων οι οποίες κακώς δεν συμπεριελήφθησαν για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, ενώ σαν κατηγορίες ανήκουν στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας κ΄ Κοινωνικής Ασφάλισης που εκδόθηκε στο ΦΕΚ 2778 στις 2 Δεκεμβρίου 2011.

Σύμφωνα με σχετ. (γ), (δ) δίδεται και προθεσμιακά η δυνατότητα για έκδοση νέας ΚΥΑ των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και ΥΕΘΑ για να συμπεριληφθούν και οι  εργαζόμενοι που εργάζονται στις κατηγορίες αυτές.  

Η  Ε.Ε. της Ομοσπονδίας μας συγκέντρωσε τις ειδικότητες που δεν συμπεριλαμβάνονται και προτείνει την έκδοση ΚΥΑ η οποία θα εντάξει τους εργαζόμενους αυτούς  και θα διορθώσει την αδικία  ήτοι:

α.  Το προσωπικό, που εκτελεί ποιοτικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις εργασιών με χημικά παρασκευάσματα και βιομηχανικές ακτινογραφίες, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών (πχ συγκολλήσεων, αξόνων και ελίκων πλοίων και υποβρυχίων,  αμμοβολών, υφαλοχρωμάτων), σε όλα τα οπλικά συστήματα, πλοία, υποβρύχια, πολεμικά σκάφη, ελικόπτερα, άρματα μάχης, οχήματα και επίγεια μέσα, πυραυλικά συστήματα, αντιαεροπορικά συστήματα, αμυντικό και επιθετικό φορητό εξοπλισμό.

Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο               <<Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στα Α/Α  28, 29, 32, 42.>> Επίσης αναγνωρισμένο είναι ότι η βιομηχανική ακτινοβολία είναι ισχυρότερη από αυτή που χρησιμοποιείται για ιατρικούς λόγους 

β.  Το προσωπικό που εκτελεί εργασίες ένδυσης και υπόδησης (πχ ιστιοραφών, ραπτών, κοπτών, γαζωτών, υφασμάτινων επικαλύψεων(καλυμμάτων) κτλ).

Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο

<<Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στο Α/Α 21γ  και  στο  Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ στο Α/Α 15 >>

γ.   Κυβερνήτες και χειριστές όλων των τύπων των πλωτών μέσων (π.χ. πλωτοί γερανοί κ.α.) και βοηθητικών πλοίων(π.χ. ρυμουλκά, πλοιάρια μεταφοράς προσωπικού, καυσίμων, πυρομαχικών και τορπιλών) σε εγκαταστάσεις των λιμένων των Ναυστάθμων του Πολεμικού Ναυτικού. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αντίστοιχες εργασίες στη στεριά λαμβάνουν το επίδομα. Επίσης βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο <<Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στο Α/Α 41.>> 

δ.  Οι διπλωματούχοι μηχανικοί (ναυπηγοί, μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, χημικοί και λοιπές ειδικότητες, που εργάζονται σε εργασίες σε επισκευαζόμενα και μετασκευαζόμενα πολεμικά πλοία, υποβρύχια, αεροσκάφη, ελικόπτερα, άρματα μάχης, επίγεια μέσα, πυραυλικά συστήματα, αντιαεροπορικά συστήματα, αμυντικό και επιθετικό φορητό εξοπλισμό.

Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο                <<Α. ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  στο Α/Α 29, 42  και  στο  Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ στο Α/Α 8.>>

ε.  Το προσωπικό καθαριότητας, κομμωτικής, γενικών εργασιών, πλυντών πινακίων(δίσκων) και μαγειρικών σκευών, μαγείρων και βοηθών, τραπεζοκόμων και το προσωπικό που εκτελεί έλεγχους τροφίμων,που εργάζεται σε χώρους όπως Ναυστάθμους, Στρατιωτικά Εργοστάσια, Παραγωγικές Σχολές, Κέντρα Εκπαίδευσης Στρατιωτικές μονάδες, παρά το γεγονός, που στους εν λόγω χώρους υπάρχει αφενός επαφή με χημικά υλικά, επικίνδυνα και ανθυγιεινά και αφετέρου προσέλευση μεγάλου αριθμού ατόμων.

Βάσει της απόφασης του Υπουργού Εργασίας είναι ενταγμένοι στο<<Β. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ή ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ στο Α/Α 16, 17, 23.>> 

Στ.  Το προσωπικό που ασχολείται αποκλειστικά με τη βιβλιοδεσία την εκτύπωση, εμφάνιση φωτογραφείων με χημικά σε σκοτεινούς θαλάμους, τυπογραφικές εργασίες, καθώς και την εκτύπωση γεωγραφικών και ωκεανογραφικών χαρτών και εργάζονται στις μονάδες των Ε.Δ., έκτος των τυπογραφείων του ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ

ζ.  Φροντιστές-διαχειριστές υλικών που ασχολούνται με τη φόρτωση- εκφόρτωση, στοίβαγμα και ταξινόμηση υλικών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων. 

η.  Το νοσηλευτικό προσωπικό που εργάζεται στα Ιατρεία των Μονάδων και παραγωγικών σχολών τα οποία παρέχουν βραχεία νοσηλεία. 

Επίσης λόγω της αυξημένης επικινδυνότητας στους χώρους του ΥΕΘΑ προτείνουμε την μεταφορά των παρακάτω ειδικοτήτων στην Α΄ κατηγορία του ανθυγιεινού επιδόματος:

α) Το τεχνικό προσωπικό και το προσωπικό που εργάζεται στην εστίαση και στον ιματισμό των Νοσοκομείων των Ε.Δ.

β) Οι χημικοί, βοηθοί χημικοί, και αναλυτές οι οποίοι απασχολούνται αποκλειστικά σε εργαστήρια

γ) Το προσωπικό που απασχολείται στα εργαστήρια βιομηχανικής και ραδιολογικής ακτινοβολίας. 

δ) Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στην πίστα αερολιμένων.

ε) Οι ηλεκτροσυγκολλητές, οι ψυκτικοί και οι σιδηρουργοί που απασχολούνται στους Ναυστάθμους, στα Στρατιωτικά Εργοστάσια, στα Στρατιωτικά Αεροδρόμια − Ελικοδρόμια, στους Σχηματισμούς και σε Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε συνεργεία επισκευής εγκαταστάσεων του ΥΠΕΘΑ. 

στ) Οι ειδικευμένοι εργάτες λιμένων, οι εργάτες υποβρύχιων φραγμάτων, οι μανουβραδόροι και οι ναυτεργάτες των Ναυστάθμων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πλοίων.

ζ) Οι αρτεργάτες- αρτοποιοί στα εργαστήρια παραγωγής άρτου και διπυρίτη άρτου. Το τεχνικό προσωπικό που απασχολείται στις κορυφές των βουνών (RADAR), σε εγκαταστάσεις με κεραίες λήψης − εκπομπής, καθώς και κάτω από την επιφάνεια της γης. 

             Κύριε Ειδικέ

     Η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ σας παρακαλεί θερμά για την προσωπική σας παρέμβαση, προκειμένου να συνταχθεί και να εκδοθεί νέα ΚΥΑ, για να αποκατασταθούν οι αδικίες του παρελθόντος και να συμπεριληφθούν στις αρχικές ΚΥΑ οι προαναφερόμενες ειδικότητες των συναδέλφων μας, που δεν έχουν ενταχθεί καθόλου ή έχουν καταταχθεί σε χαμηλότερη κατηγορία, από αυτή του χώρου εργασίας τους και της ειδικότητας, οι οποίοι πράγματι εργάζονται σε συνθήκες ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. 

Με εκτίμηση

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο                                                                                       Ο

             Πρόεδρος                                                                       Γεν. Γραμματέας

       Λ. Καράμπαρπας                                                                    Χ. Κοντζιάς