ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.  200                                                                                                       Αθήνα 11-02-2015

ΠΡΟΣ: Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτη Καμμένος

ΚΟΙΝ:

α) Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας  κ. Κώστα Ήσυχο               

β) Γενικό Γραμματέα ΥΕΘΑ κ. Ιωάννη Ταφύλλη  

γ) Οργανώσεις μέλη-ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ.

 

ΘΕΜΑ: Ελλείψεις Προσωπικού Τεχνικών Κλάδων.

       

Κύριε Υπουργέ 

Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στα τρία Γενικά Επιτελεία σημειώθηκε μεγάλη αποχώρηση Πολιτικών Υπαλλήλων, κυρίως από το δεύτερο εξάμηνο του 2010, λόγω συνταξιοδότησης συνεπικουρούμενη από την μετέπειτα εφαρμογή της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (εφεδρείας) και τέλος της διαθεσιμότητας, που πριν ένα χρονο τέθηκαν 400 περίπου συνάδελφοι που ήταν παραγωγικοί και δεν ήταν σε καμία περίπτωση υπεράριθμοι. Το έτος 2011 έφθασε το ποσοστό κάλυψης του πολιτικού προσωπικού στο 52% με αποτέλεσμα οι ελλείψεις κυρίως σε τεχνικό προσωπικό να δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των εργοστασίων, των ναυστάθμων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής.  

Σήμερα οι αποχωρήσεις των Πολιτικών Υπαλλήλων συνεχίζονται, λόγω ωρίμανσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων και δεν υπάρχει καμία αναπλήρωση με νέο προσωπικό, τα προβλήματα οξύνονται αντί να αμβλύνονται, με αναπόφευκτο αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να μην μπορούν να ολοκληρώνουν τις εργασίες λόγω έλλειψης προσωπικού και ολοένα περισσότερες εργασίες να ανατίθενται στο Ιδιωτικό φορέα με πολλαπλάσιο κόστος για τον προϋπολογισμό του ΥΕΘΑ. Αποκαλυπτική ήταν η έρευνα που είχε πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία μας σχετικά με το δυσβάσταχτο κόστος των εργολαβιών, που ανατίθενται λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ /2008 έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες,  για πρόσληψη στο ΥΠΕΘΑ εργαζομένων τεχνικών ειδικοτήτων απολύτως απαραίτητων για την ελάχιστη κάλυψη των κενών, οι οποίες πάγωσαν λόγω μνημονίου.

    Κύριε Υπουργέ,

Οι ανάγκες κυρίως σε τεχνικό προσωπικό είναι επιτακτικές και οι διορισμοί αυτοί δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, καθως είναι αποδεδειγμένο ότι η ανάθεση εργασιών στο ιδιωτικό φορέα είναι πιο δαπανηρή.  Παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση προκειμένου κατά προτεραιότητα να ολοκληρωθούν οι διορισμοί της 6Κ/2008 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για το ΥΠΕΘΑ, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί προ πολλού.

   

Με εκτίμηση

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Πρόεδρος                     O  Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας                     Θ. Αλατεράς