Με προηγούμενη τροπολογία που είχε ψηφιστεί τον περασμένο Φεβρουάριο 2019 από τη Βουλή προέβλεπε ότι η Επιτροπή που συστάθηκε θα δημοσιοποιούσε έως 31 Οκτωβρίου 2019 το πόρισμά της και στη συνέχεια εντός δύο μηνών μέχρι και το τέλος του έτους 2019, θα εκδιδόταν η ΚΥΑ με την οποία θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου καθεστώτος με τον προσδιορισμό των νέων δικαιούχων.

Ωστόσο στις 24 Οκτωβρίου 2019 με τροπολογία στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη Βουλή, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2020 η προθεσμία εντός της οποίας, πρέπει να παραδοθεί το τελικό πόρισμα της Διυπουργικής Επιτροπής για την μεταρρύθμιση του επιδόματος.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η νέα παράταση κρίνεται αναγκαία «λόγω της πολυπλοκότητας και του χρονοβόρου της διαδικασίας που απαιτείται για τον προσδιορισμό των νέων δικαιούχων όσο και των διεκδικητών του επιδόματος, καθώς και του τρόπου υπολογισμού και του ύψους του επιδόματος στη βάση διαβάθμισης της έκθεσης και της συχνότητας έκθεσης στους παράγοντες κινδύνου».