ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:412                                                                                                     Αθήνα: 11-12-2019

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνάντηση με Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κα. Παυλίνα Καρασιώτου είχε την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 το προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ, που την εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος κ. Λεωνίδας Καράμπαρπας, ο Γενικός Γραμματέας κ. Θωμάς Αλατεράς και ο Αναπληρωματικός Γενικός Γραμματέας κ. Φώτιος Δημόπουλος.

 Οι εκπρόσωποι της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ επικεντρώθηκαν και ανέλυσαν τις στρεβλώσεις που έχουν προκύψει μετά την εφαρμογή του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου και προτάθηκε στην νέα αναδιάρθρωση του ασφαλιστικού συστήματος να ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τους όλους ασφαλισμένους και να μην συνεχιστεί η διαφορετική ασφαλιστική αντιμετώπιση που υπάρχει σήμερα, μεταξύ ασφαλισμένων στο Δημόσιο και των ασφαλισμένων με καθεστώς πρώην ΙΚΑ.

 Ζητήθηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα να ισχύσει στη γενική φιλοσοφία του νόμου, πλήρη συνταξιοδότηση των εργαζόμενων στα ΒΑΕ μετά από 40 έτη ασφάλισης.

 Επίσης στην συνάντηση τέθηκε ότι στο νέο νόμο του συνταξιοδοτικού πρέπει να θεσμοθετηθεί ενιαίος Κανονισμός των Β.Α.Ε. και να ενταχθούν και οι Τεχνικοί Δημόσιοι Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ που εργάζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο, κάτω από επιβαρυμένες συνθήκες εργασίας (χώροι εργασίας) και ειδικότητες.

 Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας

Θ. Αλατεράς

τηλ. 6983501845

τηλ. 6955080107