Για την Παγκόσμια Ημέρα την Ατόμων με Αναπηρία, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κ. Αντώνιος Οικονόμου έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, που έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και καθώς έχω ορισθεί σημείο αναφοράς στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της Κυβέρνησης για τα ΑμεΑ, μου δίνεται η ευκαιρία να τονίσω τη σημασία που δίνει το Υπουργείο μας στα δικαιώματα των ΑμεΑ με σκοπό την εξασφάλιση της αξιοπρέπειας και της ευημερίας τους.

Είναι γνωστό σε όλους ότι το ΥΠΕΘΑ υλοποιεί δράσεις και έργα, που έχουν ως στόχο την ευαισθητοποίηση του συνόλου του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού για θέματα που αφορούν στα ΑμεΑ, παρέχοντας πρωτίστως ισότιμη πρόσβαση στις δομές των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) για όλους.

Θα εντείνουμε τις καθημερινές μας προσπάθειες ώστε να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο περαιτέρω ενίσχυσης, υποστήριξης και φροντίδας των ΑμεΑ, είτε αυτά ανήκουν στο προσωπικό των ΕΔ και τα μέλη των οικογενειών τους, ή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο».