ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.476                                                                                                                        Αθήνα: 06-10-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

15ου  ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ  ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ

Το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ σε τακτική συνεδρίαση στις 30/09/2022, αποφάσισε να προκηρύξει το 15ο Εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ομοσπονδίας για το χρονικό διάστημα 07-11-2022 έως και 09-11-2022.        

Ομόφωνα αποφασίστηκε από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου ότι οι εργασίες του συνεδρίου να διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη στην συνεδριακή αίθουσα του Ξενοδοχείου DAIOS LUXURY HOTEL, Λεωφόρος Νίκης 59, τηλ. 2310 250200.

      Θέματα του Συνεδρίου:

·         Διοικητικός απολογισμός και Οικονομικός απολογισμός

·         Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη α) Εφορευτικής επιτροπής  β)Αντιπροσώπων στην ΑΔΕΔΥ   γ) Μελών στο Γ.Σ. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ και δ) Μελών στην εξελεγκτική  επιτροπή της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ , για θητεία (3) ετών.

Οι εργασίες του εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου θα διεξαχθούν με βάσει καταστατικές διατάξεις της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ και την ισχύουσα νομοθεσία. Η ανάλυση του προγράμματος εργασιών του Συνεδρίου θα γίνει από την Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ την οποία εξουσιοδοτούμε να προβεί στις δέουσες ενέργειες

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ  ΤΟΥ Γ.Σ.

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-ΥΕΘΑ

                                                                                         Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας                                                            Θ. Αλατεράς