Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά σχετικά με την καταβολή του ανθυγιεινού επιδόματος για το έτος 2018 και μετά

Το έγγραφο