Πέμπτη 22 Φεβρουάριος 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ ΥΕΘΑ σε συνεδρίαση για το θέμα του προσχεδίου του οργανισμού του πολιτικού προσωπικού επισημαίνει ότι, με επανειλημμένες επιστολές μας προς την ηγεσία του ΥΠΕΘΑ, είχαμε θέσει το πλαίσιο της αναθεώρησης του οργανισμού του πολιτικού προσωπικού που πρεσβεύουμε, με βασικό κριτήριο την στρατηγική και τους στόχους της κάθε παραγωγικής και επισκευαστικής μονάδας ή υπηρεσίας για να υπάρξει σωστός σχεδιασμός. 

Η Ομοσπονδίας μας είναι αποκλειστικά Κλαδική  στο ΥΠΕΘΑ και εκπροσωπεί εργαζομένους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, στους Τεχνικούς Κλάδους, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στην παραγωγική διαδικασία των Ενόπλων Δυνάμεων (εργοστάσια, αεροδρόμια, ναυστάθμους κλπ). 

Υποστηρίζουμε την αναβάθμιση όλου του πολιτικού προσωπικού, καθώς το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο κύριος φορέας ικανοτήτων και γνώσεων που αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο στην παραγωγικότητα των εργοστασίων και  των Μονάδων συντήρησης – επισκευής, μέσω του νέου οργανισμού θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους, ώστε να «ξεδιπλώσουν»  τις ικανότητες και τα προσόντα τους και να γίνουν αποδοτικότεροι.

Τονίσαμε σε κάθε κατεύθυνση, ότι δεν μας εκφράζουν και δεν θέλουμε να συνεχίσουμε, τις αποτυχημένες πρακτικές του παρελθόντος, καθώς αποσκοπούν στην επιφανειακή αλλαγή του οργανισμού του πολιτικού προσωπικού (δηλ. κόψε-ράψε  του παλαιού οργανισμού) χωρίς να επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ίσως για τους λογούς αυτούς, ο Ενιαίος Διοικητικός Τομέας του ΥΠΕΘΑ, επέλεξε να μην συμμετάσχουμε στην επιτροπή για τον οργανισμό.

Παρά τις επανειλημμένες έγγραφες εκκλήσεις μας, για να συμμετάσχουμε στις επιτροπές, που είχαν αναλάβει την διαμόρφωση του νέου νομοθετήματος του οργανισμού, αυτές αγνοήθηκαν επιδεικτικά.

Με δελτίο τύπου η Ειδική Γραμματέας ΥΠΕΘΑ, στις 25  Ιουλίου 2017 ενημερώνει για «την ολοκλήρωση των εργασιών της συγκροτηθείσας Ομάδας Εργασίας στο ΥΠΕΘΑ για την εκπόνηση του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος περί «Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ», αναφέροντας ότι «έτυχαν της ομόφωνης αποδοχής των  μελών της συγκροτηθείσας, για αυτό το σκοπό, επιτροπής η οποία ολοκλήρωσε τις εργασίες της μετά από τριάντα (30) συνεδριάσεις υπό την προεδρία της κ. Ειδικής Γραμματέα του ΥΠΕΘΑ.»

Όπως γίνεται αντιληπτό, εξάγετε το συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο του σχεδίου του Οργανισμού έτυχε ευρείας αποδοχής από όλους τους συμμετέχοντες στην επιτροπή που το συνυπέγραψαν .

Ακόμα και από τους εκπροσώπους των Συνδικαλιστικών Φορέων που συμμετείχαν.

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες

Διαμαρτυρόμαστε Εντόνως και Καταγγέλλουμε

Την πρακτική που ακολουθεί το προσχέδιο όσον αφορά  ορισμένες θέσεις προϊσταμένων, καταστρατηγώντας τις διατάξεις των N.2190/94, N.2683/99, N.3260/04, N.3528/07, Ν.3839/10, Ν.4024/11, Ν. 4369/2016, γνωμοδοτήσεις  του ΣτΕ (ενδεικτικά οι 256/2010 και 233/2010).

Η επιλογή πρέπει να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με την διαδικασία των μορίων για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης που προβλέπονται για την συγκεκριμένη θέση.

Δεν συμφωνούμε με την αριθμητική συρρίκνωση του Πολιτικού Προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ. Η μείωση του πολιτικού προσωπικού τεχνικών ειδικοτήτων θα καταστήσει μονόδρομο την πρακτική ανάθεσης εργασιών σε εργολάβους.

Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος περί «Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ φέρουν βαρέως την ευθύνη για το νέο Οργανισμό Πολιτικού Προσωπικού .

Ας τους κρίνουν οι συνάδελφοι μας.

Για την ΕΕ της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

O Πρόεδρος

O Γεν. Γραμματέας

Λ. Καράμπαρπας

Θ. Αλατεράς

τηλ. 6983501845

τηλ. 6955080107

Επικαιρότητα

Εγκύκλιος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την Άρση αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης (των Δημοσίων Υπαλλήλων) της παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.4354/2015
Περισσότερα...
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξη Στάσης Εργασίας Δευτέρα 15/01/2018
Περισσότερα...
Το Υπουργείο Οικονομικών απαντά "Κανονικά η καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας"

Περισσότερα...
Καλά Χριστούγεννα

 

Περισσότερα...
Ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετική με την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών/αιμοποιητικών κυττάρων σε συνεργασία με το Ίδρυμα Όραμα Ελπίδα
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με θέμα το προσχέδιο του οργανισμού του πολιτικού προσωπικού στο ΥΠΕΘΑ
Περισσότερα...
Δελτίο Τύπου της ΑΔΕΔΥ

Περισσότερα...
Κοινό Δελτίο Τύπου της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ με το Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλ/χων Μηχανικών Πολ. Αεροπορίας σε απάντηση των αναρτήσεων του Δημοσιογράφου Δ. Βερύκιου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (TWITTER)
Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ Π.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΠΕΘΑ»

Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ημερίδας για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας στο Πολεμικό Μουσείο τη Πέμπτη 22 Ιουνίου 2017

Περισσότερα...
Ημερίδα για την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ : ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ, ΠΕΕΕΠΜΑΕΤΤ/ΥΕΘΑ, ΠΑ.ΣΥ.ΜΗ.ΥΕΘΑ, Ένωση Τεχνικών ΠΝ, Σύνδεσμος Ιδιωτικού Προσωπικού ΝΣ
Περισσότερα...
Ανακοίνωση: Η Ε.Ε της ΠΟΤΚΕ - ΥΕΘΑ υλοποιώντας την απόφαση της ΑΔΕΔΥ καλεί τους συναδέλφους να απέχουν από την διαδικασία της αξιολόγησης
Περισσότερα...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ απο τον ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 308 ΠΕΒ
Περισσότερα...
24ωρη Γενική Απεργία 17 Μαΐου
Περισσότερα...