ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Β.Δ. 232/1961 ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΑΜΠΥ

Το Γραφείο του Γ.Γ. ΥΠΕΘΑ ανακοινώνει ότι στις 24 Δεκ 20 υπογράφηκε από την Α.Ε. την ΠτΔ η τροποποίηση του Β.Δ. 232/1961 «Περί του Ταμείου Αρωγής Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων Υπουργείου Εθνικής Αμύνης ΓΕΣ», αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους του Ταμείου.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Γ.Γ. ΥΠΕΘΑ κ. Αντώνιος Οικονόμου, αφού ενημερώθηκε ότι από τον Ιανουάριο 2019 είχε ανασταλεί η χορήγηση του βοηθήματος στους δικαιούχους, έθεσε σε άμεση προτεραιότητα την επίλυση του εν λόγω θέματος. Η διαδικασία τροποποίησης του Β.Δ. 232/1961, με στόχο την επανέναρξη καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος, ήταν ένα περίπλοκο και δύσκολο εγχείρημα, που απαιτούσε συντονισμένη προσπάθεια με τους συνυπεύθυνους φορείς (Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), το οποίο έληξε με επιτυχία προς όφελος των δικαιούχων Μονίμων Πολιτικών Υπαλλήλων του Στρατού Ξηράς και του Ταμείου, αφού εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ταμείου, προσδίδοντας συγχρόνως μία ευοίωνη προοπτική μέχρι το έτος 2039.

Η χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει άμεσα με τη δημοσίευση του Π.Δ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.