Θέμα: Παράταση θητείας αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, μέχρι 28/02/2021

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 178 του Ν. 4764/2020, παρατείνεται η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων, μέχρι 28/02/2021.

Σας αποστέλλουμε τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΡΑΤΗΣ

Επιστολή – Παράταση θητείας αιρετών μελών υπηρεσιακού συμβουλίου

272349801_9Ε6Π46ΜΤΛ6-ΤΝΤ

Ν.4764.20