Αρ.Πρωτ.471                                                                                                               Αθήνα: 07-08-2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ σας ενημερώνει ότι ο Γενικός Γραμματέας ΥΠΕΘΑ, κ. Αντώνιος Οικονόμου ανακοίνωσε την υπογραφή της σύμβασης παροχής υπηρεσιών Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ. Σύμφωνα με την πρόσκληση «Δράσεις επιμόρφωσης Πολιτικού Προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» που χρηματοδοτείται από ΕΣΠΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» που περιλαμβάνει δυο υποέργα:

Υποέργο 1 : Παροχή Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ και περιλαμβάνει κατάρτιση και πιστοποίηση 465 Πολίτικων Υπαλλήλων Τεχνολογικών και Τεχνικών Ειδικοτήτων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)

Υποέργο  2 : Προμήθεια Εργαστηριακού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού Οπτικών Ινών που περιλαμβάνει προμήθεια εξοπλισμού οπτικών ινών για την δημιουργία εργαστήριου εκπαίδευσης στις οπτικές ίνες στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης στο Κέντρο Εκπαίδευσης ΠΑΛΑΣΚΑΣ του Πολεμικού Ναυτικού.

Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνει την διενέργεια ημερίδων ενημέρωσης του Πολιτικού Προσωπικού του ΥΠΕΘΑ πριν από την έναρξη των εκπαιδεύσεων στις πόλεις που θα πραγματοποιηθούν οι εκπαιδεύσεις.

Η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ προσκλήθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό σε όλες τις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν:

Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών χαιρετισμό απηύθυνε ο Γ.Γ. της Ε.Ε. ΠΟΤΚΕ – ΥΕΘΑ  Θωμάς Αλατεράς

Την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στη Θεσσαλονίκη (ΑΔΙΣΠΟ) χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Ε.Ε. ΠΟΤΚΕ – ΥΕΘΑ  Γεώργιος Γεωργίου.

Την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 στην Πάτρα απηύθυνε Αν. Γ.Γ. της Ε.Ε. ΠΟΤΚΕ – ΥΕΘΑ  Φώτιος Δημόπουλος

Την Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022 στο Βόλο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΤΚΕ – ΥΕΘΑ  Σταύρος Ζάχος.

Την Τρίτη 19 Ιουλίου 2022 στο Ναύσταθμο Κρήτης χαιρετισμό απηύθυνε ο Γ.Γ. της Ε.Ε. ΠΟΤΚΕ – ΥΕΘΑ  Θωμάς Αλατεράς.

Η Εκπαίδευση και κυρίως η Πιστοποίηση του τεχνικού Πολιτικού Προσωπικού είναι πάγιο αίτημα της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ καθώς, είναι γνωστό ότι η συνεχείς εξελίξεις στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας επιβάλλουν τη διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων, προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς στις νέες και αυξανόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής τους. Τα οφέλη είναι προφανή από την δια βίου μάθηση και τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση που αποσκοπούν στη συμπλήρωση, εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το εξειδικευμένο πολιτικό προσωπικό τεχνικών ειδικοτήτων, συνδράμει καθοριστικά στην τεχνική υποστήριξη των εργοστασίων και των Μονάδων συντήρησης και επισκευής πολεμικού υλικού των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και η επιμόρφωση μπορεί να βελτιώσει αποδοτικά τις δεξιότητες και τις γνώσεις του.

Η Ε.Ε. της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ καλεί όλους τους συναδέλφους να αγαλλιάσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να συμμετάσχουν.

Στην ιστοσελίδα που ακολουθεί υπάρχουν όλες οι πληροφορίες που αφορούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για τις πόλεις που θα διενεργηθούν οι εκπαιδεύσεις, το πρόγραμμα και η Διαδικασία Συμμέτοχής :

https://www.mod.mil.gr/draseis-ekpaideysis-politikoy-prosopikoy-ypetha/

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΤΚΕ-ΥΕΘΑ

Ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

   
   

Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη (ΑΔΙΣΠΟ) Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

 

Ημερίδα στην Πάτρα Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022
 
   
Ημερίδα στο Βόλο Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022
 
Ημερίδα στο Ναύσταθμο Κρήτης Τρίτη 19 Ιουλίου 2022