ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:544                                                                                   Αθήνα: 05/12/2022

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Σύμφωνα με έγγραφο από 05/12/2022 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού & Υποστήριξης(ΓΔΟΣΥ), ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Παναγιωτόπουλος ενέκρινε την καταβολή οδοιπορικών εξόδων στο προσωπικό, ικανοποιώντας αίτημα που είχαμε αποστείλει εγγράφως με επιστολή μας στις 02/12/2022.

 Συγκεκριμένα:

Κατόπιν εντολής του κύριου ΥΕΘΑ, εκκρίνεται η καταβολή οδοιπορικών εξόδων, για το στρατιωτικό προσωπικό έξι (6) ημέρες και για το πολιτικό προσωπικό τέσσερις (4) ημέρες.

 Εξαιρείται και ως εκ τούτου δεν θα συμπεριληφθεί στις καταστάσεις των δικαιούχων το προσωπικό που τελεί σε άδεια άνευ αποδοχών, μακρά αναρρωτική άδεια, εκπαιδευτική άδεια, άδεια κύησης, άδεια ανατροφής τέκνου και σε αναστολή καθηκόντων.

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-ΥΕΘΑ

Ο Πρόεδρος                                                         Ο Γεν. Γραμματέας

Θ.  Αλατεράς                                                           Φ. Δημόπουλος