Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα: Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» -Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών δημοσίων υπαλλήλων.

πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την εγκύκλιο