Αθήνα 01-04-2015

 

ΠΡΟΣ:   Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

              κ. Δημήτρη Μάρδα

              Υπουργό Εθνικής Άμυνας

              κ. Πάνο Καμμένο

              Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

              κ. Γεώργιο Κατρούγκαλο.


ΚΟΙΝ: -Οργανώσεις μέλη-ΠΟΤΚΕ/ΥΕΘΑ.

 

ΘΕΜΑ: Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας.

 

  ΣΧΕΤ:  α. Απόφαση του Υπουργού Εργασίας για τον καθορισμό των Βαριών και ανθυγιεινών εργασιών  ΦΕΚ 2778 / 2 ΔΕΚ 2011.

β. ΚΥΑ 2/16519/0022/24-2-2012 (ΦΕΚΒ΄465) 

γ. ΚΥΑ 2/310881/0022/30-4-2012 (ΦΕΚΒ΄1399)

δ. Άρθρο 67 τουν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014)

 

Κύριοι Υπουργοί,

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Τ.Κ.Ε-Υ.ΕΘ.Α σας γνωστοποιεί ότι λόγω των κοινοβουλευτικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2015, δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία που είχε ξεκινήσει, δυνάμει του άρθρου 67 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄/11-2-2014), για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, για την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας για την εξάλειψη των αδικιών που είχαν εντοπιστεί μετά την εφαρμογή της υφιστάμενης ΚΥΑ.

Ως εκ τούτου σας παρακαλούμε να ενεργοποιηθεί εκ΄ νέου η ανωτέρω διαδικασία, με νέες καταληκτικές ημερομηνίες, ώστε να δοθεί εκ νέου η εξουσιοδότηση στους φορείς του Δημοσίου, για την έκδοση απόφασης για το καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε κατηγορίες προσωπικού, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 15 παρ. 1 τουν.4024/2011.

Για την Ε.Ε. της Π.Ο.Τ.Κ.Ε.-Υ.ΕΘ.Α.

O  Πρόεδρος                                                  O   Γεν. Γραμματέας

     Λ. Καράμπαρπας                                                        Θ. Αλατεράς

 τηλ. 6983501845                                                   τηλ. 6955080107