Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 176) ο νέος NOMOΣ   4354/2015 “Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις (μισθολόγιο) και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων”.

Κατεβάστε εδώ το ΦΕΚ