Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής 2012 – 2015

Κατεβάστε από το ΕΛΥΝΙΑΕ το πλήρες κείμενο

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/226a_11.1321602591109.pdf

Τροποποιήθηκε από :

1.  Τον Ν. 4210/2013, (ΦΕΚ 254/Α΄/21.11.2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις»

Κατεβάστε απο το ΕΛΥΝΙΑΕ το πλήρες κείμενο

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/254a_13.1385462366281.pdf

2.  Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 262\Α\16.12.2011) «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012 – 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2011»

Κατεβάστε απο το ΕΛΥΝΙΑΕ το πλήρες κείμενο

http://www.elinyae.gr/el/lib_file_upload/262a_11.1350285311625.pdf